SIERPIENICA

(1445 Seprcz, Sieprcenica) rzeka, lewy dopływ Skrwy.

1445 włóka w Zakrzewie, ciągnąca się od strumienia zw. S. do Jączewa i od granic miasta Bielska do granic Giżyna (MK 336, 58); 1455 Krzysztof z Kępy wykupuje i zastawia łąkę i pola obok granic wsi Petrykozy za młynem w Majkach obok rz. S. (MK 337, 65v); 1499 młyn na rz. S. przepływającej między Słupią a Majkami został spalony i wspólnie odbudowany przez Michała z Prażmowa i Piotra z Kępy (Ep. 16, 12v); 1583 we wsi Studzieniec łąka [zw.] Szyropiecka naprzeciwko rz. S. (PG 79, 376v); 1596 w Gutowie Orlim zagony ciągną się od drogi kościelnej wiodącej do Słupi aż do rz. S. (PG 98, 859).