SIKORY-ŻELAZKI

1Zob. przypis przy haśle Sikory-Bogusławice (1404 Maruszino, Sykori-Maruschino) 9 km na NNE od Raciąża.

1. 1578 pow. rac., par. Unieck (ŹD 92).

3. Włas. szlach. 1404 Dobiesław z M. płaci niestane (Pł. nr 434, 440, 440a); Staśkowa z Filipem z M. płacą niestane (Pł. nr 434); 1497 król Jan Olbracht daje Zygmuntowi z Łaszewa skonfiskowane dobra Jana, Tomasza i Stanisława z S. M. (MS II nr 914); 1578: Feliks i Wojciech – 2/3 wł. folw.; Maciej s. Pawła – 1/3 półwłóczka folw.; Jan s. Tobiasza – 1/4 wł. folw.; cz. Ołdanowskiej – 1/2 wł. folw.; Piotr z braćmi – 1/3 wł. folw. (ŹD 92).

1 Zob. przypis przy haśle Sikory-Bogusławice.