WARSZEWKA

(1482 Warsewka, Warszewka, Warschewka) 11 km na SW od Raciąża, nad rz. Karsówką.

1. 1531 pow. rac. (RP 41, 102); 1578 pow. rac., par. Drobin (ŹD 87)1W AM podano jako przynależność par. Rogotwórsk.

3. Włas. duch. 1482 discr. Tomasz z W. presbiter diec. płoc. otrzymuje od bpa płoc. termin przywrócenia do świętości cmentarza w Kobylnikach (Ep. 10, 246); tenże discr. Tomasz z W. występuje przeciwko Jakubowi bpowi margaryckiemu sufraganowi płoc. o zwrot 1 kopy gr (Ep. 10, 247); 1531: 8 wł. os. (RP 41, 102).

1 W AM podano jako przynależność par. Rogotwórsk.