WARZYN-SKÓRY

(1471 Waschino, Vasyno-Skorą, Ważino Skora) 9 km na SE od Sierpca.

1. 1473 n. ziemia płoc. (MK 5, 41v); 1531 pow. biel. (RP 41, 84); 1578 pow. sierp., par. Goleszyn (ŹD 43).

2. 1581 pole w Kosenicach pod Dziembakowem, od drogi z Dziembakowa do W. (PG 75, 56); 1583 płosa w polu w Dziembakowie od granic W. do granic Gródkowa (PG 78, 213); 1596 jedno z pól w Dziembakowie pod Kisielewem od strumienia do granic W., drugie pod W. od drogi kosenickiej do strumienia warzyńskiego (PG 98, 270v-271).

3. Włas. szlach. 1471 Jan i Wojciech z Czarnocina zastawili Marcinowi z Wilczej Góry wszystkie swe cz. w W., 6 wł. chełm. z siedliskami, w 90 kopach gr w szelągach na 4 tygodnie, licząc każdą wł. po 15 kóp gr i poręczywszy pokój za swe żony i dzieci; nie zapłaciwszy w terminie tracą te cz. na rzecz Marcina (MK 5, 42-43v); 1473 Andrzej s. Klemensa z Warzyna [Kmiecego] sprzedaje Marcinowi z Wilczej Góry 2 wł. chełm. w W., osiadłe przez 4 kmieci, każdy na 1/2 wł., za 30 kóp gr w szelągach (MK 5, 41v); 1531: 1 wł. os. Andrzej 1/2 wł. folw.; wdowa [po kim?] – 1 wł. folw.; Mikołaj Kosicki – 1/2 wł. folw. (RP 41, 84).

4. 1471, 1473 → p. 3.