WARZYN KMIECY

(1454 Waszino, Maior Węschyno, Vasyno Balthysar, Ważino Thomae, Wazyno) 10 km na SE od Sierpca.

1. 1473 n. ziemia płoc. (MK 5, 41v; 1531 pow. biel. (RP 41, 84); 1578 pow. sierp., par. Goleszyn (ŹD 43).

2. 1596 w polu w Krajewicach [Małych] zagony od drogi okrągłej do wsi W., w tymże polu zagony u studni (PG 98, 762).

3. Włas. szlach. 1454 Jan Waszyński jako arbiter szlachty z Gródkowa (MK 337, 93); 1473 Andrzej s. Klemensa z M.W. sprzedaje Marcinowi z Wilczej Góry 2 wł. chełm. w Warzynie[-Skórach], osiadłe przez 4 kmieci, każdy na 1/2 wł., za 30 kóp gr w szelągach, poręczywszy spokój w sprawie wiana żony Katarzyny (MK 5, 41v); 1497 król Jan Olbracht daje Wojciechowi Kobrzyńskiemu i Strogomirowi Wilczogórskiemu skonfiskowane dobra Jana z W. psęd. płoc. (MS II nr 1096); 1531: 6 1/2 wł. os. (RP 41, 84).