WITKOWO-MIŁAKI

(1374 Vitkovicze, Withcowo, Wythkowo, Vithkovo-Mylaki, Witkowo Milak) 1 km na SE od Raciąża.

1. 1549 pow. rac. (PG 14, 284); 1578 pow. rac., par. Raciąż (ŹD 83, 89).

2. 1549 pole w V.-M. w kierunku Łępina, od gościńca wiodącego do Wyszogrodu (PG 14, 284).

3. Włas. szlach. 1374 zgoda między Władymirem dz. z Ciecierska a Mroczkiem kaszt. rac. dz. z V. w sprawie budowy młyna na rz. Strudze1Nazwa XV-wieczna Strugi: Sczqua (AG perg. 3379); 1405-1414 Mikołaj z W. (Pł. nr 620, 2214); 1437 Wojciech z Chochołowa2Miejscowość dziś nie istniejąca sprzedaje braciom Wojciechowi, Krystynowi, Jakubowi swoją cz. ojcowizny w W. za 50 kóp gr posp. (MK 336, 74v); 1440 Wojciech, Krystyn i Jakub, bracia z W., sprzedają Wojciechowi z Czaplic wszystkie swe części w Gadowie alias in Czelustki w distr. ciech., poręczając pokój ze strony swoich sióstr, Butki, Doroty, Katarzyny i Małgorzaty (MK 6, 6; MK 3, 243); 1478 Wojciech z W. h. Oksza (MZH nr 534); → p. 4; 1531: Wojciech s. Stanisława – 1/2 wł. folw.; Piotr Krzywonos – 1/2 ćwierci folw.; Dorota wd. po Janie – 1/2 ćwierci folw.; Stan. Miłak – 1/2 wł. folw.; wd. po Macieju – 1/2 wł. os. (RP 41, 105-105v).

4. 1478 ks. Janusz II nadaje Marcinowi i Stanisławowi, synom Miłaka z W., pr. chełm. na dobra W., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar książęcych (MK 5, 71v-72).

5. 1487 dzies. z obu V., należące do wikariuszy katedry płoc., zostają przywłaszczone (ADP perg. 379).

1 Nazwa XV-wieczna Strugi: Sczqua.

2 Miejscowość dziś nie istniejąca.