WITOSŁAWICE-KŁAKI

(1462 Withoslawice, Wythoslawice, Vythoslavycze Suski, Witoslawice Klaki)1Zob. przypis przy haśle Witosławice. Identyfikację wzmianek zakwalifikowanych jako należące do W.-K. przeprowadziłam, kierując się występowaniem w nich osoby Stanisława Klaki. Jako hasło nie wzięłam – wyjątkowo – dzisiejszej nazwy miejscowości (Kłaki) 12 km na NEE od Bielska.

1. 1578 pow. biel., par. Biskupice (ŹD 22).

2. 1572 płosa w Witosławicach pod lasem zw. Bolenie do granic zw. Kłaki (PG 55, 84v).

3. Włas. szlach. 1462 Adam z Suska zamienia ze Stanisławem Klaką i Andrzejem Mieczkowiczem czyli Długim całą swą wieś Susk za ich cz. w W. z dopłatą 300 kóp gr w półgr., zobowiązując się wykupić wieś Susk zastawioną w 70 kopach gr w szelągach u Andrzeja Dzierżanowskiego mieszcz. płoc. (MK 337, 5v; ZDP nr 178); 1468 Gotard z Brochocina odstępuje Stanisławowi Klace z W. pr. bliższości do wsi Susk wraz z długiem 105 kóp gr u Andrzycha z Suska za 45 kóp gr w szelągach, poręczywszy pokój za swoich braci, Wojciecha, Piotra i innych (MK 337, 25v); 1472 Maciej i Marcin, synowie Andrzeja Długiego z W., sprzedają Stanisławowi Klace z W. wszystkie swoje części w Susku za 200 kóp gr w półgr., poręczywszy pokój za siostry Barbarę, Małgorzatę i Annę (MK 5, 15); 1531: V.-Suski – 2 wł. os. (RP 41, 92).

4. 1463 ks. Konrad III nadaje Stanisławowi Klace z W. pr. chełm. na wieś Susk z czynszem po 8 gr w półgr. (MK 337, 9); 1473 ks. Kazimierz III nadaje Stanisławowi Klace z W. pr. chełm. na wsie Susk i W. z czynszem po 4 gr posp. (MK 5, 32).

1 Zob. przypis przy haśle Witosławice. Identyfikację wzmianek zakwalifikowanych jako należące do W.-K. przeprowadziłam, kierując się występowaniem w nich osoby Stanisława Klaki. Jako hasło nie wzięłam – wyjątkowo – dzisiejszej nazwy miejscowości (Kłaki).