WKRA

(1319 Wcra, Vkra) 12 km na E od Raciąża, nad rz. Wkrą.

1. 1443 pow. sulerz. (MK 3, 279v); 1453 n. distr. zawkrz. (MK 335, 92av); 1578 pow. niedzb., par. Glinojeck (ŹD 116, 122)1W zasadzie do par. Glinojeck należała cz. Wkry – włóki osiadłe, zaś włóki folwarczne – cz. Garwaskich, należały do par. Unierzyż.

3. Włas. szlach. 1319 ks. Wacław nadaje Mikołajowi kaszt. wyszogrodzkiemu m. in. wieś W. (L nr 53; Maz. II nr 154); 1438 Piotr z Brudnicy sprzedaje Wojciechowi z W. 1 wł. i młyn z karczmą w W. za 12 kóp gr posp. (MK 335, 18); 1443 Andrzej, Mikołaj i Zdziesław z Krawięczyna, synowie zm. Mikołaja Sowy kaszt. wyszogrodzkiego, dzielą się dobrami; Mikołaj i Andrzej otrzymują Krawięczyn i W., a Zdziesław Mchowo i Nową Wieś (MK 3, 279v); 1444 Jan z Miszewka [Garwackiego] zamienia z Mikołajem i Andrzejem, braćmi z W., wieś dziedziczną Garwarz na Krawięczyn z dodatkiem pewnej sumy pieniędzy przez Jana (MK 3, 303); 1450 Mikołaj z Garwarza zabezpiecza c. Halszce 60 kóp gr w szelągach posagu po zm. żonie Annie na połowie swych dóbr w Garwarzu, W. i połowie młyna w Kondrajcu [Szlacheckim] (MK 335, 58); 1453 Andrzej z W. zamienia z Janem z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. części w Garwarzu i W. wraz z cz. młyna, otrzymane po zm. br. Mikołaju, na kmiecia osiadłego na roli w Miszewku (MK 335, 92av; MK 337, 89v; MK 6, 355v; MK 5, 56v); 1458 Jan z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. sprzedaje 1 wł. w W. Domaratowi z Przeciszewa, odkupiwszy od niego 1/2 wsi Przeciszewo za 330 kóp gr; spłatę rzeczonej sumy zabezpiecza na własności w Garwarzu (MK 335, 152v; MK 5, 56); 1463 Elżbieta z Garwarza c. Mikołaja odstępuje stryjowi Janowi z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. własność w Garwarzu i W. (MK 337, 9); taż Elżbieta kwituje stryja z zadośćuczynienia za wzmiankowane dobra (MK 6, 355v); 1467 Jan i Mikołaj z Mchowa sprzedają Janowi z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. pr. bliższości do cz. w Garwarzu i w W., i do cz. młyna w W. po stryju [zm.] Mikołaju z Garwarza (MK 337, 25); 1468 Andrzej z W. (MZH nr 302); 1497 król Jan Olbracht daje Janowi Rakowskiemu skonfiskowane dobra Andrzeja, syna jego Mikołaja i żony jego z W. (MS II nr 935); 1531: 9 wł. os. i cz. Garwaskich (RP 41, 151).

1 W zasadzie do par. Glinojeck należała cz. Wkry – włóki osiadłe, zaś włóki folwarczne – cz. Garwaskich, należały do par. Unierzyż.