WRZEŚNIA

(1440 Wrzeszna, Wrzesznya, Vrzesnya) 12 km na NNE od Sierpca.

1. 1440 distr. płoc. (MK 336, 88v-89v); 1578 pow. sierp., par. Rościszewo (ŹD 39).

3. Włas. szlach. 1440 w podziale własności między stren. Adamem z Życka kaszt. gost. a synami jego z pierwszej żony: Gotardem, Junoszą i Ziemakiem wymienieni synowie oraz [wnukowie] Piotr i Jadwiga, dzieci zm. Jakuba z Borowa, otrzymują wsie Życk, Świniary, Rękawki w pow. gost., Rościszewo, Grąbiec, Chrapoń, Gorzewo, Polik, Lipniki, Kownatki, W., Stopin i Czachory w distr. płoc. (MK 336, 88v-89v); 1450 → p. 5; 1531: 2 wł. os. (RP 41, 82v); 1551 Tomasz Piotrowski z W. (ZDP nr 557).

5. 1450 w sporze między Ziemakiem z Rościszewa a Szczepanem plebanem w Rościszewie, bp płoc. decyduje, że mieszkańcy wsi Kownatki, W., Lipniki po upływie wolnizny będą płacić dzies. snop. kościołowi w Rościszewie, podobnie jak mieszkańcy wsi Polik, Stopin i Czachory, natomiast dzies. snop. z nowo lokowanej wsi Boguszewiec, z ról kmiecych, będą pobierali witrycy kościoła w Rościszewie na konserwację tegoż kościoła, także po wygaśnięciu okresu wolnizny (Ep. 5, 49v; OP 221, 374v-375).