WRÓBLEWO

(1474 Wroblebo! Wroblewo, Wrobliewo) 5 km na SSE od Szreńska.

1. 1474 ziemia płoc. (MK 5, 46v); 1531 pow. szr. (RP 41, 128v); 1578 pow. szr., par. Radzanów (ŹD 54).

3. Włas. szlach. 1474 Jan z W. zabezpiecza żonie swej Mścichnie c. Bartłomieja z Krajewic [Dużych] 20 kóp gr posp. na połowie swych dóbr oraz na całym siedlisku we W. tytułem wiana (MK 5, 46v); 1494 Stanisław Witkiewicz mieszcz. z Płocka procesuje się z Bodzięczyną z W. (Ep. 15, 26); 1497 król Jan Olbracht daje Marcinowi Serdakowowi z Krajewic [Dużych] skonfiskowane dobra m. in. Wojciecha z W. i zastawy Pawła Jarkowicza i Szymanowej w W. (MS II nr 1011); 1531: 19 ćwierci [os.] (RP 41, 128v).