WROGOCIN

(ok. 1240 Wrogocino, Wrogoczino, Vrogorzyno Capituli) 15 km na NEE od Bielska.

1. 1448 distr. płoc. (MK 6, 156v); 1578 pow. biel., par. Rogotworsk (ŹD 22).

2. 1448 włóka w Maliszewie, między granicami wsi Setropie i W., ciągnąca się do Bromierza (MK 6, 156v).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza kapitule płoc. posiadanie m. in. wsi W. (K nr 301); [1420] Sasin prepozyt katedry płoc. zajmuje zbrojnie m. in. wieś W., należącą do dóbr stołowych kapituły płoc. (ADP perg. 188)1Szczegóły zob. przypis przy haśle Bocheńczewo; 1471 kapituła płoc. postanawia uwolnić z czynszów wsie należące do dóbr stołowych kapituły, które w swoim czasie bp Ścibor zastawił pro expedicione sacra, m. in. Biskupice i W. (Kap. P 50, 25); 1531: 12 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 77).

1 Szczegóły zob. przypis przy haśle Bocheńczewo.