WOŹNIKI

([1414-1425] Wozniky, Vosznyky, Vosniky) 15 km na NEE od Płocka.

1. 1446 n. par. W. (ADP perg. 265); 1450 n. distr. płoc. (MK 336, 50); 1506 dek. płoc. (MD); 1578 pow. płoc., par. W. (ŹD 6, 15).

2. 1549 płosa w W. obok drogi smardzewskiej, do granic Ciołkówka; inna płosa obok drogi ślepkowskiej, do granic Ślepkowa (PG 14, 355); 1572 płosa w [Śniegocinie] od lasu woźnickiego do gościńca wiodącego do W. (PG 55, 327v); 1583 droga z W. do Cierszewa (PG 78, 341v); 1595 zagony w Wólce pod Radzanowem, od drogi wiodącej z W. do granic Radzanowa (PG 98, 252v); 1596 w polu pod Przedpełcem i Smardzewem, w miejscu zw. Paklewy zagon od drogi kościelnej do granic Smardzewa (PG 98, 621v).

3. Włas. szlach. [1414-1425] Adam, Marcin i Paweł, dziedzice z W., sprzedają Marcinowi dz. z Ciołkówka połowę swojej własności w Łosewie (MK 3, 54); 1434 Jan z W. (MK 335, 8); 1435 tenże Jan i Niemierza z Brochocina poręczają Wojciechowi ze Święcieńca 33 kopy gr w półgr. za Mikołaja, Piotra i Stanisława zw. Rzyscy (MK 335, 29v); 1439 ks. Siemowit V nadaje Jakubowi z W. wójtostwo we wsi Staropol i uposaża je 3 1/2 wł. wolnymi (MS IV/3 suplement nr 726); 1440 Świętosław z Chomętowa poręcza za zm. Marcina z W. spłacenie wiana Małgorzacie wd. po rzeczonym Marcinie, które tenże zabezpieczył na połowie swoich dóbr (MK 340, 130v); 1450 Bronisz z Chudzyna otrzymuje od Stanisława z W. 5 kóp gr bez 5 gr w szelągach za sprzedaną własność w Ciołkówku i W. (MK 335, 60v); Paweł z W. zabezpiecza żonie Małgorzacie 30 kóp gr w półgr. na swoich cz. w Ciołkówku i W. tytułem wiana (MK 335, 54v); Katarzyna z Ciołkówka z dziećmi, Piotrem i Katarzyną, sprzedają Stanisławowi, Janowi, Pawłowi i Andrzejowi z Ciołkówka całą cz. ojcowizny w Ciołkówku i W. za 150 kóp gr; jednocześnie Katarzyna matka zrzeka się wiana zabezpieczonego na tejże cz. (MK 336, 50); 1451 Jakub z W. sprzedaje Mikołajowi s. Andrzeja z Łoniewa 2 wł. os. [w W.], na których siedzą kmiecie Kopyto i Gawron, wraz z pr. patronatu kościoła w W. za 40 kóp gr (MK 335, 37v); 1460 tenże Jakub zastawia Piotrowi z Chomętowa 1 wł. os. w Ciołkówku (MK 335, 175v); 1461 z wyroku sądu bpiego szl. Katarzyna c. Jakuba z V. ma otrzymać 10 kóp gr posp. od Andrzeja z V., z którym żyła w cudzołóstwie; wspólne ich dzieci, po odchowaniu, ma utrzymywać ojciec (Ep. 5, 118); 1468 Beata żona Bierwolta z Szeligów [Wielkich], c. Marcina z W. kwituje br. Piotra Byczka z W. z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne (MK 337, 24v); 1497 król Jan Olbracht daje Hieronimowi z Nowego Miasta pcz. raw. skonfiskowane dobra Piotra i Jana z W. (MS II nr 998); oraz Pawłowi Szczycieńskiemu skonfiskowane dobra Stanisława Jaśkowicza z Ciołkówka i z V. oraz Wojciecha i Stanisława z V. (MS II nr 854, 848); 1504 król Aleksander Jagiellończyk zezwala Adamowi Drzewickiemu staroście łukowskiemu wykupić z rąk Jana i Mikołaja, dziedziców z W., wieś królewską Regnów (MS III nr 1636); 1505 Jan i Mikołaj, bracia z V., dzierżawcy wsi Regnów, zabezpieczają ciotce Małgorzacie wd. po Hieronimie z Nowego Miasta pcz. rawskim 100 kóp gr krakowskich na tejże dzierżawie (MS III nr 2053); 1509 prac. Paweł Szyjka, Wawrzyniec ogrodnik, Piotr Dziagosz z s. Pawłem, Jan Szyjka, wszyscy z W. (Ep. 6, 47); 1512 wieś Regnów wykupiona z rąk Jana i Mikołaja, synów zm. Jana pkom. łęczyckiego, dziedziców z W. (MS IV/1 nr 1798); 1531: Andrzej Berszanek – 3 1/2 wł. folw.; Zygmunt – 1/2 wł. os.; Bestek – 1/2 wł. os.; Mołdek – 2 wł. folw.; Jasiek – 1 wł. os.; Jakub Moszcz – 1/2 wł. os.; Byczek – 1/2 wł. os.; wiatrak w dzierżawie rocznej (RP 41, 69).

5. 1446 bp płoc. przysądza Mikołajowi benedyktynowi, prep. kościoła par. w Bielsku, dzies. z ról kmiecych i szlach. we wsi Leszczyno [Księże] wbrew żądaniom Andrzeja rektora kościoła par. w W. (ADP perg. 265); 1451 → p. 3; 1464 Andrzej z Łoniewa rektor kościoła par. w W. (Ep. 5, 147v); 1490 Jakub z Zalesia wikariusz wieczysty katedry w Płocku zaprezentowany na parafię w W. (Ep. 10, 736, 740); Jakub Zaleski, zaprezentowany na par. w W., odstępuje to stanowisko Krystynowi plebanowi w Zagrobie (Ep. 10, 756); 1499 Jakub Zaleski pleban w W. (Ep. 16, 25v); 1501 magister Piotr z Chodkowa wikariusz wieczysty płoc., pleban w V. (Ep. 16, 113b); 1507 Jakub Zaleski kanonik płoc. bierze w dzierżawę kościół par. w V., za który ma rocznie płacić 16 kóp gr Piotrowi z Chodkowa, rektorowi rzeczonego kościoła (Ep. 16, 233v); 1516 Jan Woźnicki bakałarz sztuk, rektor kościoła par. w W. (Ep. 2, 200);1598 kościół par. Ś. Małgorzaty (WP 5, 308).

7. 1465-1507 (Ep. 5, 161; Ep. 10, 52; Ep. 15, 79; Ep. 16, 16; Ep. 16, 63v; Ep. 16, 133v; Ep. 16, 157; Ep. 149, 97v).