WÓLKA

(1444 Wolya Radzonowska, Wola Radzanowska, Wolka) 16 km na NEE od Płocka.

1. 1444 n. ziemia płoc. (ADP perg. 262); 1453 n. pow. płoc. (ADP perg 285); 1578 pow. płoc., par Radzanowo Stare (ŹD 7).

2. 1572 pole w W.R. od drogi bodzanowskiej do granic Radzanowa [Starego] (PG 55, 217v); 1595 w polu w W.R. zagony od drogi wiodącej z Woźników do granic Radzanowa [Starego] (PG 98, 252v).

3. Włas. szlach., następnie duch. 1444 w podziale dóbr ojcowskich między Sasinem a Parysem, braćmi z Radzanowa [Starego], Sasin otrzymuje Radzanowo [Stare], W.R., Żabiczyn i Chrcynno, a Parys Michrów, Michrówek, Parysów1Zwany w XV w. Sieczcza. Nazwa Parysów nadana przez Parysa Michrowskiego i Przesepną2Miejscowość nie zidentyfikowana (ADP perg. 262; MK 341, 23v); 1446 w podziale dóbr między Mikołajem stryjem a bratankami Sasinem i Parysem, W.R. ma być podzielona po połowie między stryjem i bratankami, którzy otrzymają od stryja 15 kóp gr na wykupienie jej z zastawu (MK 336, 15); 1452 Parys z Żabiczyna zeznaje, że wg podziału, uczynionego miedzy nim a br. Sasinem z Radzanowa [Starego], Michrowo i pół Żabiczyna z dworem i siedliskiem posiadają obaj za zgodą stryja Mik. Radzanowskiego, a połowa Radzanowa [Starego] i W.R. należy do Parysa (MK 4, 4); 1453 Sasin star. płoc. i Parys, bracia, wraz ze stryjem Mikołajem, dziedzice z Radzanowa [Starego] kasują wszystkie sprawy między sobą dotyczące dóbr Radzanowo [Stare], W.R., Michrów, Michrówek i Żabiczyn (ADP perg. 285); 1457 w podziale dóbr między Sasinem i Parysem wsie Radzanowo [Stare] i W.R. przypadają Sasinowi, a Michrów i Michrówek Parysowi (L nr 205); Parys i Sasin spłacać będą po połowie z ojcowizny siostry: Heleną, Annę i Małgorzatę (ADP perg. 298); 1468 Mik. Radzanowski sprzedaje Andrzejowi z Kuklina pół wsi Radzanowo [Stare] i pół wsi W.R. za 70 kóp gr w półgr. (MK 337, 28v; MK 5, 90v); 1477 Andrzej z Radzanowa [Starego] zamienia pół wsi W.R. z Jachną c. Jana z Chojnowa na Zalesie, dopłacając 150 kóp gr (MK 5, 70v); Jachna c. Jana z Chojnowa, żona Jakuba z Gniewniewic darowuje mężowi wsie ojcowskie: Kęczewo, Niedziałki i połowę (zamienioną) wsi W.R. (MK 5, 70v); 1494 Anna żona szl. Jana Czambora wójta z [Szlasów-]Lipna i Katarzyna żona Stanisława z Karnkowa, córki zm. Sasina z Radzanowa [Starego], kwitują z zadośćuczynienia księdza Stanisława i Andrzeja, braci z Radzanowa [Starego] za dobra Radzanowo [Stare] i W.R. (MK 6, 320); ciż bracia, synowie zm. Sasina z Radzanowa [Starego] zamieniają z bpem płoc. Radzanowo [Stare] i W.R. na wójtostwo w Boguszynie z dopłatą 1000 kóp gr w półgr. i szelągach przez bpa (MK 6, 320v-321; ADP perg. 393; Ep. 15, 258v-259); 1495 Stanisław i Andrzej Radzanowscy kwitują bpa płoc. z sumy 1000 kóp gr dopłaconej tytułem zamiany dóbr (Ep. 15, 32v); W.R. własnością bpa płoc. (Ep. 15, 50v); 1497 król Jan Olbracht daje Zawiszy z Kondrajca kaszt. płoc. skonfiskowane dobra Jakuba Rubieszewskiego w Radzanowie [Starym], W.R. i Zalesiu oraz własność bpa płoc. w tymże Radzanowie [Starym] i W.R. (MS II nr 816)3Miejsce i czas wystawienia tego dokumentu („In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia”) usprawiedliwiają nieścisłość, bowiem W. nie należała już wtedy do Rubieszewskiego; 1531: 1 1/2 wł. os. [cz. bpa płoc.]; cz. Krambińskiego – 1/2 wł. os. (RP 41, 66v); 1570 W. w kluczu płoc. bpa płoc. (ŹD 126).

5. 1494 dzies. snop. z W.R. ma należeć w części uprawianej przez kmieci do wikariuszy wieczystych katedry płoc., a w części starego folwarku do plebana w Radzanowie [Starym] (Ep. 15, 79).

1 Zwany w XV w. Sieczcza. Nazwa Parysów nadana przez Parysa Michrowskiego.

2 Miejscowość nie zidentyfikowana.

3 Miejsce i czas wystawienia tego dokumentu („In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia”) usprawiedliwiają nieścisłość, bowiem W. nie należała już wtedy do Rubieszewskiego.