WOŹNICKI LAS

(1572 Wozniczka sylva) las między Woźnikami a otaczającymi osiedlami, ok. 14 km na NEE od Płocka.

1572 płosa w [Śniegocinie] od lasu woźnickiego do gościńca wiodącego do Woźnik (PG 55, 327v).