WOŁOWA

(1417 Wolowa, Wolowo) 19 km na NEE od Płocka, nad rz. Mołtawą.

1. 1453 n. ziemia płoc. (MK 337, 87v); 1578 pow. płoc., par. Święcieniec (ŹD 16).

2. 1572 zagony w W. od granic Kosina do rz. Mołtawy (PG 55, 388); 1581 gościniec z W. do miasta Bodzanów (PG 75, 215); 1594 3 pola w W.: jedno pod Łoniewem, od wsi do granic Kosina, drugie pod Kosinem, trzecie pod Golankami, w miejscu zw. „na siedliskach”, zagon od strumienia zw. Mołtawa do drogi bodzanowskiej; w tymże polu zagony w miejscu zw. „progi”, czyli „kopanina” do granic Kosina (PG 96, 826v-827).

3. Włas. szlach. 1417 Aleksy z W. procesuje się z Rogalą z Płonny [Szlacheckiej] (Pł. nr 2742); [1420] Ziemak z Wronina sprzedaje Aleksemu z W. swą cz. w Małyszynie (MK 3, 67-67v); 1427 Katarzyna c. Jana z Kucic, żona Aleksego z W. kwituje braci swych Aleksego, Ścibora i Stanisława z Kucic z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne (PP V nr 449); 1445 taż Katarzyna wd. po Aleksym z W., żona Macieja z Gąsocina kwituje pasierbów Mikołaja i Przecława, synów Aleksego, z zadośćuczynienia za posag i wiano wartości 75 kóp gr w półgr., które zm. Aleksy zabezpieczył jej na połowie wsi W. (MK 337, 115); 1452 Przecław z W. kupuje od Jana z Korytowa dobra zw. Golanki [Wielkie] między dobrami Janusza a Straszenicami1Straszenice – nazwa nie zidentyfikowana za 60 kóp gr w szelągach (MK 337, 60v); 1453 Aleksy s. Majnota z Małyszyna z siostrą Anną zastawiają pod przepadkiem Mikołajowi i Przecławowi, braciom z W., całą swą cz. we wsi W. w 20 kopach gr w półgr. (MK 337, 87v-88); 1454 Przecław z W. zabezpiecza Katarzynie wd. po Andrzeju z Głużka, córce Sędka wojskiego płoc. 70 kóp gr w szelągach długu na cz. dziedzictwa w W. (MK 335, 120v); 1497 król Jan Olbracht daje Andrzejowi z Kosina m. in. skonfiskowane dobra Michała Majnota i Aleksego z W. (MS II nr 889); 1531: Przecław – 4 ćwierci os.; Wawrzyniec – 2 ćwierci os.; wd. po Mikołaju – 2 ćwierci os.; Mateusz – 4 ćwieci os.; wd. po Michale – 3 ćwierci os.; Bartłomiej z matką – 1 ćwierć os. (RP 41, 70).

1 Straszenice – nazwa nie zidentyfikowana.