WRÓBLEWO

(1450 Wroblewo, Wróblewicze, Wrobiewko) 13 km na SE od Sierpca.

1. 1450 n. distr. płoc. (MK 335, 54v); 1497 ziemia płoc., pow. biel. (MS II nr 874, 1011); 1578 pow. sierp., par. Jeżewo (ŹD 50).

2. 1596 w Suleńczycach w polu pod Krajewicami zagony pod W. do granic Świerkocina (PG 98, 651v-652); 3 pola w Świerkocinie: jedno pod Cetlinem, zagony od drogi żanej do granic Cetlina; drugie pod W., zagon na półwłóczku od granic W. do gościńca; trzecie pod Majkami [Małymi], zagony od błota do miejsca „przeciętka” (PG 98, 334v); pole w Suleńczycach pod W. od strumienia, czyli granicy wróblewskiej (PG 98, 479); w polu pod Suleńczycami zagony od drogi żochowskiej, czyli wróblewskiej, do drogi kościelnej (PG 98, 582).

3. Włas. szlach. 1450 Jakub z W. zabezpiecza Stanisławowi ze Świerkocina 3 kopy gr posp. na cz. swojej w W., kupionej od Wojciecha Mikosza (MK 335, 54v); Piotr z Dobrzenic [Wielkich] zastawia Ściborowi z W. całą swą cz. w Dobrzenicach [Wielkich] na 10 lat w 20 kopach gr w szelągach (MK 335, 90); 1455 Stanisław ze Świerkocina sprzedaje Mikołajowi i Andrzejowi ze Świerkocina wszystkie swoje cz. w Świerkocinie i W. za 12 kóp gr posp. (MK 335, 125); 1497 król Jan Olbracht daje Niemierzy Skoczkowskiemu skonfiskowane dobra Wojciecha z W. (MS II nr 874); 1531: Stanisław – 1 wł. folw. (RP 41, 82).