WYKOWO

(1254 Vicowo, Wykowo, Vykovo Regia, Vikowo) 12 km na SEE od Płocka, nad rz. Wisłą.

1. 1530 z. płoc. (MS IV/1 nr 5572); 1578 pow. płoc., par. Słupno (ŹD 9).

2. 1456 brzeg Wisły naprzeciw dóbr Liszyno, od granic W. do granic Rydzyna (MS IV/3 suplement nr 901).

3. Włas. duch., następnie książęca i potem królewska. 1254 V. wymienione wśród dóbr należących do klasztoru Ś. Marii w Czerwińsku (Maz. II nr 16); 1336 ks. Wacław nadaje immunitet posiadłościom klasztoru Ś. Marii Magdaleny w Płocku w zamian za odstąpione mu wsie W. i Liszyno (Maz. II nr 214); 1434-1531 W. wieś książęca i potem królewska (MK 335, 7; MK 336, 83v; MS IV/1 nr 5572); 1445 ks. Włodzisław I potwierdza wolnizny nadane przez ks. Wacława dla dóbr klasztoru Ś. Marii Magdaleny, m. in. dla wsi W. odstąpionej ks. Wacławowi (KN 112); 1503 król Aleksander Jagiellończyk zabezpiecza Janowi Rapsztyńskiemu z Tęczyna marszałkowi dworu i star. sandomierskiemu i płoc. 5000 fl. węg. m. in. na wsi W. (AG perg. 958; MS III nr 935); 1510 Prokop Sierpski star. płoc. zabezpiecza wiano żonie Elżbiecie z Gaju m. in. na wsi W. (MS IV/1 nr 965); 1530 wieś W. własnością królowej Bony (MS IV/1 nr 5572); 1531: 7 wł. os., 7 ogrodników, młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 65v); 1565: 7 wł. os., 22 ogrodników, 8 karczmarzy, rybacy płacący od czółna wedle umowy za każdy rok; młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej; jest też i bór, lecz brak w nim drzewa do budowania (LP 9-10).