WYLAZŁOWO

(1531 Niczko Wilazłowo, Vylaszlowo Nyczk) 15 km na N od Żuromina.

1. 1531 pow. szr. (RP 41, 125); 1578 pow. szr., par. Nick (ŹD 56).

3. Włas. szlach. 1531: 5 wł. os. (RP 41, 125).