WYLAZŁOWO

(1531 Peplovo Vylyaslovo, Pepłowo Wyliazłowo) 17 km na E od Płocka.

1. 1578 pow. płoc., par. Święcieniec (ŹD 16).

2. 1593 zagon w Pepłowie-Lenartach1Pepłowo-Lenarty było cz. Pepłowa Nagórnego, od czernika2Czernik – nazwa topograficzna urobiona od przymiotnika czarny do granicy W., z wyjątkiem lasu (PG 95, 25).

3. Włas. szlach. 1531: Mik. Tomek – 1 1/2 wł. folw.; wd. po Wojciechu – 2 1/2 wł. folw.; Piotr – 1 wł. folw. (RP 41, 73).

1 Pepłowo-Lenarty było cz. Pepłowa Nagórnego.

2 Czernik – nazwa topograficzna urobiona od przymiotnika czarny.