ZBÓJNO

(1447 Sboyno, Zboino, Zboyno) 10 km na NNW od Bielska.

1. 1447 distr. płoc. (MK 336, 26v); 1531 pow. biel. (RP 41, 80v); 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 19).

2. 1596 pole w Draminie pod Z., zagony od drogi do łąki obok gościńca; w innym polu pod Z. zagony od drogi kościelnej do łąki, do granicy białyszewskiej (PG 98, 562v).

3. Włas. szlach. 1447 Sławek z Gozdowa oddaje Krystynowi z Karniszyna cz. w Żukowie w zamian za S., z dopłatą 200 kóp gr w szelągach przez Sławka (MK 336, 26v); 1454 Jan ze Śladowa chor. soch. sprzedaje Pawłowi z Giżyc bpowi płoc. S. (MK 335, 132); 1531: 11 wł. os. (RP 41, 80v).

4. 1447 S. sprzedane przez Sławka z Gozdowa ma pr. niem. z czynszem po 2 gr pras. (MK 336, 26v).