ZDUNOWO

(1408 Sdvnowo, Zdunowo, Sdunowo Maior) 4 km na E od Raciąża.

1. 1497 pow. rac. (MS II nr 987); 1578 pow. rac., par. Raciąż (ŹD 87, 90)1Wieś Z. wg ŹD tylko w części należącej do szlachty zagrodowej należała do par. Raciąż (ŹD 90), natomiast pozostała część, szlachty folwarcznej, znajdowała się w par. Krajkowo (ŹD 87). (Lokalizacja Z. przybliżona).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Bolesta, m. in. Stanisławowi i br. jego Pawłowi, Zdzisławowi, Wszeborowi, Andrzejowi, dziedzicom z S., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar książęcych (MPR 382; MK 5, 109v); 1452 Marcin z Z. zabezpiecza pod przepadkiem Annie ż. Macieja ze Szczepkowa [Borowego] wypłacenie wiana wartości 30 kóp szelągów, które miała zabezpieczone na 1/2 cz. tegoż Macieja w Szczepkowie [Borowym] (MK 335, 127v); 1473 przy podziale dóbr braci z Otoczni [Starej] i z Kossobud, Jakub kuchmistrz ks. Kazimierza otrzymuje części w Kossobudach, Z., Kruszenicy i Lipie, zaś Jan skarbnik płoc. i Andrzej otrzymują Otocznię [Starą] (MK 5, 30v); 1474 ks. Kazimierz III nadaje wzmiankowanym braciom pr. chełm. na 40 wł. nadanych w z. wis. z czynszem po 2 gr (MK 5, 47, 65v); 1497 król Jan Olbracht daje Maciejowi Kossobudzkiemu skonfiskowane dobra Macieja Śliwki z S. (MS II nr 987); 1504 ma być ustanowiona ugoda między braćmi Kossobudzkimi: Mikołajem kanclerzem kapituły płoc., Maciejem, Mateuszem i Mattateuszem z jednej i Janem z Kossobud ich br. stryjecznym z drugiej strony w sprawie dóbr dziedzicznych Kossobudy, Z., Lipa, Otocznia [Stara] i Pobożany2Zob. przypis przy haśle Otocznia Stara (MS III nr 1271); 1531: Wojciech Kossobudzki – 1/2 wł. os.; Jakub Dramiński ze źrebu Andrzeja Śliwki – 1 wł. folw.; Kossobudzka wd. po Janie – 1/2 wł. os. (RP 41, 105v).

1 Wieś Z. wg ŹD tylko w części należącej do szlachty zagrodowej należała do par. Raciąż (ŹD 90), natomiast pozostała część, szlachty folwarcznej, znajdowała się w par. Krajkowo (ŹD 87). (Lokalizacja Z. przybliżona).

2 Zob. przypis przy haśle Otocznia Stara.