ZDUNÓWKO

(1531 Sdunovo Minor) 5 km na E od Raciąża.

1. 1531 pow. rac. (RP 41, 103); 1578 pow. rac., par. Krajkowo (ŹD 87).

3. Włas. szlach. 1531: cz. Mateusza – 1/2 wł. os. (RP 41, 103).