ZBYSZYNO-RESZKI

1Zob. przypis przy haśle Zbyszyno Wielkie (1531 Stbisino Reski) 9 km na NWW od Płońska.

1. 1531 pow. płoń. (RP 41, 122v); 1578 pow. płoń., par. Baboszewo (ŹD 111).

3. Włas. szlach. 1531: Stanisław s. Dominika – 1/2 wł. folw.; Jan i Piotr synowie Abrahama – 2 wł. folw.; Leonard – 1/2 wł. folw. (RP 41, 122v).

1 Zob. przypis przy haśle Zbyszyno Wielkie.