RYWAŁD SZLACHECKI

(1432, 1438 Libenwalt, Liebenwald, Libenwald, 1570 Lywald) 6 km na B od Radzynia Chełmińskiego.

1. 1438 komt. radz. (GZ 100); 1526 okr. radz. (MS 4/2, nr 14 828); 1570 pow. chełm., par. Rywałd Królewski (Bi. 41, 83).

3. 1432 Erazm Kressau otrzymuje w drodze zamiany za Zakurzewo 14 ł. w R. na pr. ryc. z wolnym rybołówstwem na jez. na granicy Rywałdu i Blizna; 1441 w. m. Konrad v. Erlichshausen nadaje Gadekowi z Jakubkowa 8 ł. w L. na pr. magd. z wielkim i małym sądownictwem oprócz drogowego, pr. rybołówstwa na jez. Świeżym i Zgniłym (Blizinki) na własny użytek; 1526 Zygmunt I nadaje 4 ł. opust. w L. Wojc. Kownackiemu „iure dominio et proprietate” (Fr. 1, 216); 1526 tenże nadaje przyw. Barb. Orłowskiej i jej synowi Stanisławowi na 14 ł. w L. (MS 4/2, nr 14 828); 1552 Zygmunt August nadaje Ambr. Paprockiemu i Mac. Markowiczowi 8 ł., które już poprzednio posiadali (Fr. 1, 216); 1570 Jan Piakocki 1/4 ł., Jan Strupczewski 2 zagr., Marcin Kownacki 3 1/2 ł., 3 zagr., Mac. Strupczewski 4 zagr., Stan. Paprocki 6 ł., 4 zagr., kuźnia, karczma, Jakub Kapłunek 3 ł., 1 zagr., Hans Choiński 3 ł., 1 zagr., Paweł Przecławski 2 ł. (ŹD 37).