CERADZ NOWY

(1418 or. Nowa Czeradz, 1427 Czeracz, 1435 Ceradz Nowy, 1443 Ceradz Minor, 1466 Czeradz, 1467 Czaracz, 1493 Nowy Ceracz, 1505 Czeracz, 1510 Nowa Czyeracz, Czeradz Nowy), obecnie Ceradz Dolny 8 km na NNE od Buku.

1. 1467 n. pow. pozn. (PG 6, 241v); 1508 n. par. Ceradz Stary (ASK I 3, 3).

2. 1415 podział między dziedzinami Cz. [tj. między Ceradzem Nowym a Ceradzem Starym] → p. 3; 1418 proces o kopce gran. między N. Cz. a Grzebieniskiem (PZ 5, 86v-87); 1566 rozgraniczenie wsi Ceradz Stary z C. N.: 7 kopców gran. od drogi z Gaju do Buku, u młyńskiego błota grzebieniskiego [przy wsi Grzebienisko] aż do drogi z Ceradza Starego do Grzebieniska; potem granica wzdłuż drogi z Ceradza Starego do Grzebieniska aż do Poświętnego (Posswiathne) plebańskiego, a nad tą drogą 8 kopców gran., po czym 4 kopce gran.; przez kmiece poręby do [obiektu nieokreśl.] Jastrzębniki (Jastrzembniki), następnie 9 kopców gran. przez Wysoki Lasek (Viszoki Liaszek) aż do Laskowego Błota (Liaskowe blotho), po czym 6 kopców gran. przez łąkę Laskowa (Liaskowa) aż do Wierzbia (Vierzbye), po czym 3 kopce gran. do drogi z Nieproszewa do Ceradza Starego; droga ta rozdziela oba Ceradze aż do kopca narożnego wsi Nieproszewa, który leży u krzyżujących się dróg, jedna z tych dróg prowadzi ze wsi Lisówki do Ceradza Nowego; ogółem 38 kopców gran. (PG 111, 882).

3. Własn. szlach. 1415-27 Marcin z N. C. (WR 1 nr 1257; PZ 5, 86v-87), 1415 tenże toczy proces z Mikołajem i Dziersławem oraz innymi braćmi [z Ceradza Starego], którzy powinni przed star. gen. wlkp. zeznać o podziale między obu dziedzinami ceradzkimi [tj. między Ceradzem Nowym a Ceradzem Starym] oraz przenieść na Marcina Ceradzkiego 1/2 pr. patronatu kościoła w Ceradzu Starym (PZ 4 k. 93, 95v); 1418 tenże Marcin z N. Cz. toczy proces z Piotrkiem z Grzebieniska o kopce [gran.] (PZ 5, 86v-87v).

1434 bracia Maciej i Jan dają N. C. bratu przyrodniemu Andrzejowi z zastrz. pr. wykupu, a Andrzej zapisuje ż. Marcie posag na N. C. (PG 1, 2); 1435 Jan z Chojnicy w sporze z Andrzejem Ceradzkim ma zaprzysiąc, iż nie jest obowiązany do uwolnienia 1/2 C. N. zgodnie z dokumentem wyderkafu (WR 1 nr 1454); 1443 Jan z C. M. (WR 1 nr 1626); 1446 Andrzej, Maciej, Jan i Mikołaj z N. Cz. współpatronowie kościoła par. w Ceradzu Starym (AE I 144v); 1462 Małgorzata ż. Jana z N. C. sprzedaje za 50 grz. z zastrz. pr. wykupu Mikołajowi swemu szwagrowi (levir) z N. C. części w Czeszewie, Mikuszewie i Chlebowie [k. Miłosławia] (PG 6, 153); 1466 Jan z C. (AC 2 nr 1308); 1467 Jan Ceradzki zapisuje ż. Małgorzacie po 125 grz. posagu i wiana na 1/2 cz. w C. (PG 6, 241v); 1467 Mik. Kotowiecki, jego bratanek Jakub oraz jego siostra Małgorzata ż. Jana Czaradzkiego za 180 grz. sprzedają Iwanowi z Goliny [k. Jarocina] części Czeszewa, Mikuszewa, Chlebowa i Łojewa [k. Miłosławia], spadłe na nich po zm. Katarzynie z Czeszewa (PG 6, 240v).

1477 Jan Stopka z N. C. zapisuje ż. Katarzynie po 70 grz. posagu i wiana na 1/2 N. C. (PG 9, 83v); 1479 Jan, Mikołaj, ich bratanek Jan Stopka wszyscy z N. Cz., oraz siostra [Jana i Mikołaja czy Jana Stopki?] Drogna lub Drochna z Obornik, → Ceradz Stary p. 5 (ACC 57 k. 110v, 125, 145rv); 1477 Mikołaj z N. Cz. (ACC 57, 82v); 1484 Anna ż. Jana Ceradzkiego kwituje swego ojca Jana Zatomskiego z części po ojcu i matce w Zatomiu Starym i Nowym (PG 10, 9); 1484 Jan Ceradzki z s. Janem Ceradzkim zapisuje Annie żonie syna Jana po 150 grz. wiana i posagu na 1/2 cz. w C. N. (PG 10, 8v); 1484 Jan Zatomski daje Janowi Ceradzkiemu pr. do całej wsi Zatom jako wyposażenie c. swej Anny z zastrz. pr. wykupu za 40 grz. (PG 10, 9); 1486 Jan Ceradzki (K 2, 68); 1488 Jan z N. C. z s. niedz. Janem jako właściciele i Anna ż. tegoż Jana jako pani wienna sprzedają Wojc. Ciesielskiemu [z Cieśli k. Buku] 1 ł. os. w N. C. za 34 zł węg. z zastrz. pr. wykupu (PG 10, 95); 1488 Jan Ceradzki z s. niedz. Janem zapisuje altaryście kośc. Św. Trójcy we Lwówku i Dobrogostowi z Ostroroga kaszt. międz. patronowi tej altarii 1 1/2 grz. czynszu rocznego na 1/2 N. C., wolnej od oprawy Anny żony Jana (PG 10, 102v); 1489 Jan z s. niedz. Janem z N. C. sprzedają Janowi Ceradzkiemu zw. Stopka z tegoż C. łan os. za 18 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 10, 122v); 1489 Jan Ceradzki z s. Janem sprzedaje Pawłowi Górskiemu 3 półł. os. w N. C., w tej 1/2 części, która jest wolna od oprawy Anny ż. Jana za 71 zł węg. z zastrz. pr. wykupu (PG 10, 134); 1493 Jan Ceradzki z N. C. sprzedaje Katarzynie Bogusławskiej, wd. po Szymonie Bogusławskim, 4 półł. w N. C., wolne od oprawy żony, za 80 zł węg. z zastrz. pr. wykupu (PG 7, 1; PG 11, 1v); 1495 Jan Ceradzki wuj Małg. Mieczewskiej c. Wawrzyńca Mieczewskiego (PG 7, 64); 1495 Jan z N. C. sprzedaje Sędziwojowi Sadowskiemu 1/3 N. C. za 400 grz. (PG 7, 69); 1496 Jan, Dorota i Anna córki zm. Jana Stopki z N. Cz. (ACC 73, 71); 1496 Dorota ż. Marcina Krzesińskiego [z Krzesin] i Anna panna córki zm. Jana Ceradzkiego sprzedają mężowi Doroty 1/4 N. C. po ojcu za 200 grz. (PG 7, 117v); 1504 Anna Ceradzka, ż. Jana Ceradzkiego kupuje od brata swego Andrzeja Słomowskiego [ze Słomowa k. Rogoźna] 1/4 Boguniewa za 150 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 13, 5v); 1505 Jan Ceradzki daje Piotrowi Więckowskiemu 3 części w C. w zamian za 1/2 ł. w Więckowicach i 350 grz. (PG 13, 23); 1506 Stan. Niegolewski zapisuje ż. Dorocie, córce zm. Jana Ceradzkiego po 40 zł węg. posagu i wiana na Glince Szlacheckiej, zachowując dla siebie dobra w Piotrowie i Świekotkach [par. Głuszyna k. Poznania] (PG 13, 93v).

1508 wiard. wojenne z 9 półł. i 1 kwarty, karczma 6 gr (ASK I 3, 3); 1510 24 ł. w N. C; cz. Piotra Więckowskiego; w cz. Marcina Krzesińskiego 2 kmieci, jeden na kwarcie roli, drugi na półł., pan sam uprawia łan [niegdyś kmiecy] i 1/3 cz. folwarku (LBP 27), zaś w innym miejscu 7 ł. [sic!] w N. C., wsi 2 panów; cz. Więckowskiego: 4 ł. os., 1 1/4 ł. opust.; cz. Marc. Krzesińskiego: 1 1/4 ł. os., 1 ł. opust.; łany opust. uprawiają panowie; folwark, karczma; karczmarz uprawia cz. folwarku (LBP 167); 1513 Małg. Czacka c. Jana Ciołka, ż. Jana Ceradzkiego otrzymuje od Barbary wd. Po Sędziwoju Czackim jej dobra oprawne (tak wg wywodów strony 1560 w procesie o Czacz i Glińsko, KoścZ 57, 122v); 1563 pobór z 6 ł., karczma (ASK I 5, 215v); 1577 tenuta Marc. Nagórskiego (ASK I 5, 665v); 1580 płatnik Feliks Jaktorowski, pobór z 6 1/4 ł., 2 zagr. (ŹD 7).

1423 dzies. z N. C. dla dziekana pozn.: niektórzy ze szlachty zajęli kilka łanów kmiecych i z nich oddawają dzies. snop., lecz nie dają dzies. z lnu, zaś kmiecie płacą dzies. snop. i z lnu (LBP 27); 1430 w sporze między Strzeżkiem kan. pozn. a Stanisławem włodarzem i 13 wieśniakami z N. C. o porwanie przez nich dzies. snop., po nałożeniu na nich kary ekskomuniki strony zawierają ugodę; wieśniacy zobowiązują się zapłacić za tę dzies. 7 grz. (AC 1 nr 32); 1510 z ł. kmiecych (też opust., uprawianych przez panów) dzies. dla dziek. pozn.; dla plebana dzies. z folw. oraz meszne (LBP 167).

6. 1454 Andrzej z N. C., jeniec u Krzyżaków po bitwie pod Chojnicami (Biskup, Spisy 99).