CZARNY

(1538 or. stagnum Czarne, 1545 stagnum Czarny, 1571 do Czarnego, nad Czarnym), staw1Wizytacja 1779 wymienia „Humerskie Holędry z Czarnemi” (K 3, 555), a na mapach Perthéesa i Gaula występuje osada „Czarne Holend.”, „Schwartz Hol.” Na MTop 1950 w pobliżu osady Czarne staw bez nazwy na strudze Czarna Woda w okolicy obecnej osady Czarne; Czarne 9 km na E od Trzciela.

[Pow. pozn.]

1538 [Ostrorogowie] Stanisław [Starszy s. Dobrogosta] i Urszula wd. po Marcinie Lwowskim z małoletnim s. Stanisławem dokonują podziału dóbr m. → Lwówek; m. in. strony mogą używać staw Cz. po równi, łowiąc w nim wszelkimi narzędziami (PG 80, 195v-197v); 1545 Stan. Lwowski s. zm. Marcina Lwowskiego kaszt. kowalskiego w podziale dóbr otrzymuje 1/3 m. → Lwówek oraz m. in. młyn Mitręga ze stawami [młynami opust.?] Mniszek, Cz. i młynem Węgielnym (PG 18, 180-183; PG 87, 77-81); 1571 podział boru za → Bolelicami, wzdłuż drogi z Bolelic do mł. Mniszek; bór sięga [na N od tej drogi] do strugi Pęga, do Białej Gaci [→ Biała, struga] i Cz.; podział borów i lasów → Trzciela, które ciągną się nad Cz. do mł. Bobrówka (PG 121, 149v-156).

1 Wizytacja 1779 wymienia „Humerskie Holędry z Czarnemi” (K 3, 555), a na mapach Perthéesa i Gaula występuje osada „Czarne Holend.”, „Schwartz Hol.” Na MTop 1950 w pobliżu osady Czarne staw bez nazwy na strudze Czarna Woda.