CZARNOCINA

(1527 Czarnoczyna) niezident. rz. na N od Warty w okolicy wsi Chojno, na NE od Sierakowa.

[Pow. pozn.]

1527 podkomorzy rozgraniczający wieś → Chojno od dóbr Wieleń urzęduje ,,in loco granicierum” nad rz. Cz. [opisana granica nie dotyka tej rzeki] (PZ 29, 281).

Uwaga: Rzekę o nazwie Cz. cytują nie opublikowane U. N. Nie wiadomo, czy trafnie została ona zlokalizowana na N od Noteci w okolicy Wielenia (J. Rieger, E. Wolnicz-Pawłowska, „Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty”, Wrocław 1975, s. 34, 274), przekaz źródłowy bowiem wyraźnie wskazuje na tereny na S od Noteci. Istnieje też możliwość, że po r. 1945 Komisja Ustalania Nazw przeniosła nazwę historyczną (znaną z K 2, 107) na jakąś strugę położoną na N od Noteci.