CZARNKOWSKA PUSZCZA

(1432 silva Czarnkoviensis, 1532 silva sive heremum – − Czarnkowska, 1557 deserti sive borre et silve alias puscza Czarnkowska) lasy nal. do dóbr Czarnków.

[Pow. pozn.]

1432 ugoda Jana i Kaspra Czarnkowskich z → Czarnkowa: starcy wyznaczeni przez obie strony mają podzielić las Cz.: jeżeli należał on do Walkowic, przysądzą go Kasprowi, a jeżeli należał do Czarnkowa, podzielą go między Jana i Kaspra (PZ 12, 39v-40); 1532 bracia Maciej i Sędziwój Czarnkowscy dzielą się lasem, czyli pustką (puszczą?) zw. Czarnkowską i → Człopską [Puszczą] oraz jeziorami; → Czarnków – dobra, p. 2 (PG 75, 585); 1557 do dóbr → Czarnków należą m. in. pustki albo bory i lasy albo p. Cz. (PG 19 k. 387v, 405v).

Uwaga: Por. → Człopska Puszcza, → Wieleńska Puszcza.