DOLNE

(1586 Dolne) jez. 2 km na NW od Wiesiółki, 8 km na E od Wałcza.

[Pow. wał.]

1586 granica starostw: wał. i ujskiego wg zeznań świadków z Piły biegnie na N od rz. Dobrzycy wzdłuż Pruskiej Drogi [z Wałcza do Lędyczka i dalej na NE]; na prawo [tzn. na E] od tej granicy [w stwie ujskim] leży jez. D. (WG 1, 289; PG 160, 633v).

Uwaga: W 1612 r. (obl. 1613) w rozgraniczeniu wsi król. Witkowo [obecnie Witankowo] i Wiesiołki jez. D. zostało przyznane Wiesiółce (WG 15,10).