DOLSKO

(1548 jez. Dolskie1Nazwa ta znana z tłumaczenia dok. na jęz. polski z XIX w; 1564 or. stagnum Dolsko), dziś Jez. Dolskie Małe, nad nim m. Dolsk, położone 12 km na S od Śremu.

[Pow. kośc.]

1548 bp pozn. nadaje m. Dolsk wolne pastwisko zw. Pasieka, położone po lewej stronie grobli i mostu, przez które idzie się ku Gostyniowi i do jez. zw. Dolskie (J. Jabczyński, Rys historyczny m. Dolska, Poznań 1857, s. 148); 1564 w opisie klucza dolskiego bpstwa pozn., przy Dolsku: jez. D., na nim 6 toni niewodowych (IBP 289).

1 Nazwa ta znana z tłumaczenia dok. na jęz. polski z XIX w.