SKĄPE

jezioro (1341 Schäpfen, Skampen) na E od Nicwałdu; → Nicwałd i Plemięta.