SKĘPSK

(1310 Skomp, Schompen, 1421 Scampen zwane dawniej der Pruszen Gut, 1570 Skąpsk) 4,5 km na NW od Golubia.

1. 1310 wieś, komt. gol. (PrU 2/1, nr 7); 1570 pow. chełm., stwo gol., par. Golub (Bi. 34, 83).

2. 1421 granice posiadłości m. Golubia: struga Skępnica i wieś S. (PlG 357-9).

3. 1437-8 własn. Zak., komt. gol., 34 ł. chł., z czego 11 ł. os., 1 ł. wolny sołt., czynsz 1/2 grz. (GZ 89); 1448-9 40 ł., z czego 5 ł. sołt. wolnych i 2 o czynszu po 1/2 grz., 30 ł. szarwarkowych po 1/2 grz., czynsz leśny (PlO 108); 1570 własn. król., 13 chłopów, sołtys ma 4 1/2 ł., karczma (ŹD 14).

4. 1310 komtur gol. Luter z Brunświku nadaje sołectwo w S. na pr. chełm. Nereliszonowi, który je nabył od Piotra de Leone, 5 ł. bez 1/2 morga oraz 1 grz. czynszu z karczmy; z pozostałych łanów obow. czynsz po 1/2 grz. do Golubia (Pr U 2/1, nr 7; PlG 331);

6. 1414 szkody woj. w S.: zabudowania na 10 ł. spalone, bydło i konie zabrane, strat na 600 grz., 1 człowiek zabity, 1 ł. opust. (Br. 154).

7. He. 368.