SKĘPNICA

(1421 Scampnicz) rzeka, prawy dopływ Drwęcy.

1421 S. i wieś Skępsk graniczą z posiadłościami m. Golubia.