DUPIEWO

(1391 Dupewo, 1398 Mayor Dupewo, 1406 [Dubewo], 1412 [Dupyewo], 1415 Dupyewo, 1437 Maior Dupyewo), obecnie Dopiewo 9 km na N od Stęszewa.

1. 1445 n. pow. pozn. (PG 2, 98v); 1391 n. par. własna (WR 1 nr 124); 1510 dek. Stęszew (LBP 103).

2. 1432 Piotr, Jan-Jasiek, Dobrogost ss. Jana z Dąbrowy [par. Skórzewo] otrzymują zgodę sądu na rozgraniczenie wsi Dąbrowa, Lesche [→ Międzylesie] i D. wg zwyczaju ziemskiego za pomocą opola i mają przyprowadzić 6 starców, którzy złożą zeznania o granicach, a Małgorzata pani wienna z D., nie ma im w tym przeszkadzać (PZ 11, 78v); 1500 kmiecie z Lisówek protestują, że w czasach bpa Uriela [Górki] wieś D. zajęła całą strugę Leśna (Leschna) oraz zarośla i pastwiska, w których kmiecie z Lisówek mieli pr. paść bydło; obecny rządca (procurator) z D. dzierżawi im te pastwiska za 1 ćw. owsa i 2 kury, ale nadal zajmuje im tam bydło; zarośla nad Leśną zostały w sposób złodziejski wycięte (CP 111, 12v-13v); 1509 ciż powtarzają skargę z 1500 r. (CP 111, 30); 1531 D. graniczy z Trzcielinem i Lisówkami (CP 111, 126v-127).

3. Własn. szlach. 1397-1414 Jasiek Dupiewski z D. [identyczny z Jaśkiem Dupiewieckim z Dupiewca] (Lek. 1 nr 2867; WR 1 nr 401, 495, 516, 526, 538, 541, 548, 578, 603, 605, 627, 668, 723, 734, 747, 753, 783, 816, 847; WR 3 nr 264, 292, 314, 405; KP nr 1039, 1593, 2516; KR 8, 22; PZ 3, 179); 1397 tenże pozwany przez Wszegniewa [z Sadów?] i jego bratanka (filiaster); Wszegniew dowodzi, że Jasiek miał umowę z Jakuszem [zapewne z Dupiewca] i z jego wolą siedział na jego [tzn. Jakusza?] folwarku (WR 1 nr 327); 1412 tenże przegrywa proces z Mik. Chomęckim i ma mu zapłacić 20 grz. szkody (PZ 3, 357); 1414 tenże wraz z Mik. Gądkowskim, Kuszem Rosnowskim i Dzierżkiem Ceradzkim mają być wwiązani przez Stan. Słapa [z Dąbrówki par. Skórzewo, k. Poznania, i z Palędzia] w cz. Konarzewa (PZ 4, 37).

1412-33 stren. Mościc kaszt. pozn. z D. i ze → Stęszewa (MHP nr 145; KoścZ 6 k. 4v, 8v; PZ 12, 84, → p. 2); 1428-32 ur. Małgorzata (Marusza) z D. kasztelanowa pozn. [ż. Mościca] (KoścZ 9 K. 222, 232v, 233; PZ 10 k. 128v, 173, 188v; WR 1 nr 1377, 1378, 1380, 1408); 1434 ur. Małg. Rolina [czy identyczna z kasztelanową?] w sporze z Stanisławem z D., z Przywitem i z karczmarką Urszulą z D. (WR 1 nr 1435).

1445 Dobrogost z Szamotuł kaszt. pozn. sprzedaje braciom Janowi dziek. włocł., Mikołajowi prep. kruszw. oraz Piotrowi i Marcinowi z Niewiesza [woj. sier.] za 6000 zł węg. D., Dupiewiec, Duraczewo i części w Niepruszewie (PG 2, 98v); 1446 Jan z Niewiesza dziek. włocł. uznaje pr. bliższości Piotra z Szamotuł [s. Dobrogosta] do wspomn. dóbr: jeżeli Piotr w ciągu 8 tyg. zapłaci 1895 grz. w półgr., to Jan będzie musiał wydać dokumenty dot. tych dóbr, obsiać pola, zabrać inwentarz żywy i ustąpić; jeżeli Piotr nie zapłaci w tym terminie, to ma odstąpić od swego pr. bliższości do tych dóbr (PZ 15, 193).

1485 Uriel [Górka] bp pozn. sprzedaje z pr. odkupu Tomaszowi z Wielowsi pleb. Ś. Marcina [k. Poznania] czynsz 16 grz. ze swej wsi M. D. odziedziczonej po ojcu za 200 grz. (PG 10, 26v); 1486 Kazimierz Jag. zatwierdza wspomn. transakcję (AC 2 nr 1449); 1494-96 Uriel bp pozn. oraz jego bratanek Łukasz Górkowie zapisują czynsz 100 grz. na swych dobrach ojczystych D., Dupiewiec, Siedlec, Uchorowo, Kórnik i in. dla Mikołaja s. Krystyna z Lublina, kan. pozn. [pleb. w Kórniku], a w zamian przejmują od niego czynsz oraz kapitał 2000 grz. ulokowany poprzednio na żupach wielickiej i bocheńskiej i zobowiązują się w ciągu roku uposażyć i erygować w swych dobrach kolegiatę [w Kórniku] (CP 3 nr 8; Now. 2, 614-615); 1512 Zygmunt St. zezwala Łukaszowi Górce kaszt. pozn. zapisać oprawę dla ż. Katarzyny z Szamotuł na dobrach → Szamotuły, → Sieraków, → Górka Miejska, → Czerniejewo i in., oraz m. in. na D. M. (MS 4/2 nr 10 209).

1508 pobór: wiatrak (ASK I 3, 6); 1510 wieś Łukasza Górki: 21 ł. os., 1 ł. opust., 5 zagr., 5 karczem, 1 młyn; pan jednemu z karczmarzy dał ze swego folw. 20 zagonów w jednym polu, [trójpolówka we wsi →-p. 5]; (LBP 103); 1563 pobór: 14 1/2 ł., 1/2 ł. opust., 2 karczmy, 1 rybak, 1 komor., 3 rzem., wyszynk gorzałki (ASK I 5, 220); 1577 [Piotr Czarnkowski] kaszt. pozn., płaci pobór (ASK I 5, 674); 1580 [tenże] płaci pobór: 14 1/2 ł., 4 komor., 1 krawiec, 3 karczmarzy – każdy ma trochę roli, 2 kowali, 1 pastuch, 20 owiec (ŹD 11; ASK I 6, 95).

1393-1510 mieszkańcy D.: 1393 Przywit kmieć z D. w sporze z Bylętą z Rogaczewa o 4 woły (Lek. 1 nr 1424); 1398 Mikołaj kmieć z M. D. wygrywa proces o konia z Wincentym z Trzcielina (Lek. 1 nr 2766a, 2776; WR 1 nr 392); 1402 szl. Jasiek z D. ręczy, że jego kmieć stanie na sądzie z komandorem joan. [Święty Jan k. Poznania] (KP nr 1039); 1403 tenże pozywa Mik. Krzyszkowskiego z powodu zranienia (wlneracio [et] intruncacio) kmiecia [z D.?] (KP nr 1593); 1500 kmieć z Lisówek uszedł do D., ale został zmuszony do powrotu (CP 111, 13v); 1510 Łukasz z D. w swym domu wychowywał sierotę Macieja s. Piotra sołtysa w Komornikach; po śmierci chłopca na mocy jego testamentu odziedziczył jego majątek (AC 2, 1639; ACC 87, 49v).

4. 1403 Wszegniew sołtys dupiewski [może z → Dupiewca?]1Por. → Dupiewiec, przyp. 1 (WR 1 nr 816); 1437 Stanisław sołtys z M. D. (ACC 21, 72); 1509 poddani z wsi kap. Trzcielin dają 1 ćw. owsa sołtysowi w D. w zamian za korzystanie z pastwiska (CP 111, 30v); 1510 Benedykt sołtys z D. (ACC 87, 54v).

5. 1434 Jan b. minister [kościelny] w D. pozwany przez Wojciecha pleb. z D. o 1 grz. świętopietrza, którą sobie minister zatrzymał ze zbiórki, o psałterz oraz o 6 korców żyta i 6 korców owsa, które zabrał plebanowi (ACC 18, 132); 1446 Mikołaj pleb. z D. pozywa Jana Mleczkę ze Zborowa o skoszenie łąki, która od 80 lat jest w posiadaniu plebanów, o zabranie dzwonu wartości 2 grz. i o zaległe dzies. (ACC 29, 22v); 1460 Jakub Worowski pleb. w D. ma oddalić ze swego domu Aleksandrę wd. po Niklosie, woźnym z m. Poznania (AC 2 nr 1287); 1510 kościół Ś. Mikołaja w D.; pleb. w D. nie ma roli w trzecim polu [a więc posiada role w 2 polach tylko?]; tenże otrzymuje z D. meszne od kmieci, a dzies. snop. z folw. i od karczmarza, który uprawia 20 zagonów z ról folw.; ponadto pleb. pobiera z Dupiewca [obecnie Dopiewiec]: wiard. dzies. i meszne, z Lisówek: meszne od kmieci i 2 korce mąki z młyna, ze Zborowa: wiard. dzies. po 14 gr od 3 kmieci osadzonych na rolach folw. i 4 gr od karczmarza z tychże ról, meszne od 11 kmieci, dzies. snop. z folw.; wikariusze kat. pozn. otrzymują dzies. od kmieci z D. i z roli folw. Morgi w Zborowie, a pleb. z Nieproszewa [obecnie Niepruszewo] otrzymuje wiard. dzies. od 8 kmieci ze Zborowa2Kozierowski błędnie zinterpretował dane z LBP, pisząc, że pleb. w D. posiadał role tylko! w trzecim polu; błędnie również odniósł do D. ustęp dot. pola Morgi w Zborowie w stronę Więckowic (SzPozn. 84) (LBP 103).

1510 kościół Ś. Mikołaja w D. otrzymuje z masy spadkowej Macieja s. Piotra sołtysa w Komornikach 13 wiard. i 6 gr oraz 30 gr na odprawienie 30 mszy (pro tricesima) za tegoż Macieja i jego rodziców (AC 2 nr 1639; ACC 87 k. 49v, 54v); 1540 pleb. z D. płaci kontrybucję od duchownych 1 grz. 11 gr., minister [kościelny] płaci 2 gr. (CP 404, 21v-22).

1391-1510 plebani z D.: 1391 Mikołaj (WR 1 nr 124, 276, 282), 1427-34 Wojciech (Szpozn. 84; ACC 13, 132), 1446 Mikołaj (ACC 29, 22v), 1460-67 Jakub Worowski (AC 2 nr 1287; ACC 46, 112), 1510 Mikołaj (AC 2 nr 1639).

Uwaga: Kozierowski uważał Dorotę z Sędzin, od 1416 r. ż. Stan. Słapa z Dąbrówki i Palędzia za wd. po Januszu z D. Cytowane źródła nie potwierdzają tej wiadomości i nie zawierają w ogóle informacji o takim Januszu (KR 2, 156).

1 Por. → Dupiewiec, przyp. 1.

2 Kozierowski błędnie zinterpretował dane z LBP, pisząc, że pleb. w D. posiadał role tylko! w trzecim polu; błędnie również odniósł do D. ustęp dot. pola Morgi w Zborowie w stronę Więckowic (SzPozn. 84).