FRYBEK

(1577 Frybek) niezident. mł. w okolicy jez. Businowskiego [→ Bysze], ok. 20 km na N od Wałcza.

1. [pow. wał.]

3. Własn. szlach. 1577 Jerzy Wedelski dz. Frydlandu [obecnie Mirosławiec] pozywa Golczów [z Brocza?, obecnie Broczyno] z powodu zniszczenia grobli i zabudowań przy mł. F. w dziedzinie Bezen [→ Bysze jez.] (PZ 38 k. 488v, 489).