FUDZA

(1556 or. Fudza) struga niezident. w okolicy Bronikowa; Bronikowo 5 km na SW od Śmigla.

[Pow. wsch.]

1556 w podziale Bronikowa między braci wymieniono strugi Sucha, F. i Święta: F., która płynie w kierunku Machcina [na SW od Bronikowa], ma być „wspólna dla pastwiska” (KoścG 11, 63-66v).

Uwaga: Tekst aktu został wpisany do księgi sądowej nader niedbale, dlatego lekcję Fudza uważam za niepewną, jakkolwiek S. Kozierowski czyta tak samo (K 3, 582). Korespondencja w sprawie nazw tych strumieni, skierowana do miejscowych osób, pozostała bez odpowiedzi.