FULBEK

(1338 Holebeke, 1251 fals. koniec XV w. Phalbecke, 1564 Fhulbecke, 1571 Wolbek, 1596 Fulbek, 1944 Fuhlbeck) struga, prawy dopływ Dobrzycy, zw. obecnie Świerczyniec albo Zgniły Zdrój (obie nazwy na MTop. 1950!), uchodzi k. osady Iłowiec (1944 Haugsdorf) 17 km na NNW od Wałcza.

[Na gran. pow. wał. i Nowej Marchii]

1338 bracia Wedego i Henning Wedlowie ss. zm. Wedegona rozszerzają przyw. lokacyjny m. → Frydland [obecnie Mirosławiec] i nadają miastu lasy, łąki i pastwiska sięgające aż do do rz. H. (CDB A XVIII, 111); 1251 fals. koniec XV w. granica → Wielkopolski z Nową Marchią biegnie od jez. Machlin [→ Machliny jez., obecnie jez. Machlinko] leżącego w Marchii do rz. F., w której wbity jest żelazny znak gran., idzie wzdłuż tej rz. do mostu, a następnie przecina rz. F. i wzdłuż drzew z barciami biegnie do mokradeł rz. Przyłęg; przy moście po stronie marchijskiej rozpoczyna się „silva Simiensis” (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297); 1564 wspomn. gran. biegnie jak wyżej; przy wspomn. moście albo brodzie znajduje się narożnik lasów: puszczy Studnickiej (Studenitzische Heide) [nal. do wsi Studnica Stara w Nowej Marchii], puszczy Golczów z Brocza [obecnie Broczyno] i Machlin, puszczy zw. Simische Heide nal. do dóbr Falkenburg [obecnie Złocieniec] w Nowej Marchii oraz puszczy nal. do Jerzego Wedla z Frydlandu [obecnie Mirosławiec] (Wrede 114); 1571 Jerzy Frydlandzki albo Wedelski pozywa Sebalda Golcza s. Henryka z powodu zniszczenia mł. [Fulbek] na strudze W. (PZ 36, 479 v); 1596 mł. nad rz. F. należy do dóbr Frydland (WG 7, 14); 1599 Henryk Blankenburg właściciel 1/2 dóbr Frydland nie dopuścił do podziału między siebie oraz dwie cc. Jerzego Frydlandzkiego terenów położonych na N od drogi Polenweg [→ Margrabskiej Drogi?] między rzekami Przyłęg, F. i Dobrzycą, gdyż ziemie te wraz z folw. Langenhof [obecnie Toporzyk] kupił wcześniej od Jerzego Frydlandzkiego (WG 9, 20-30).