GORZKOWO

(1387 or. Gorzcowo) osada obecnie nie istniejąca, leżała między Tarnowem Podgórnym, Sadami i Lusowem, ok. 17 km na NW od Poznania.

1. [Pow. pozn.; par. Tarnowo]

3. Własn. szlach. 1387 Staszek z G. w sporze z Piotrkiem Mieczewskim [z Mieczewa w pow. pyzdr.] (WR 1 nr 21); 1388 Eufemia z Sadów wygrywa sprawę, o którą toczyli spór Maciej z G. zw. Wierzbięta oraz Wojciech (Lek. 1 nr 300) oraz wygrywa sprawę z Adamem z G., Januszkiem ze Stobnicy i jego bratankiem, synem Klimka (Lek. 1 nr 340).

Uwaga: Lokalizację wyjaśniają wizytacje kościoła par. w Tarnowie [Podgórnym] z 1663, 1726 i 1738 r. Wg nich pleban tarnowski posiadał swe role w trzech polach; w pierwszym polu, w stronę Sadów, miał m. in. 4 stajania roli w miejscu zw. G., w pobliżu miejsca zw. Królowy Dąb, od drogi z Tarnowa do Poznania aż do granicy z Lusowem (AV 13, 4; AV 20, 85; AV 23, 277v-278).