GORZYCA

(1259 kop. XVI w. Goriere, 1259 kop. ? Gorcere, 1303 kop. XVII w. Gorithsic, 1312 or. Goriz, Ghoriz, 1390 Gorzyc, 1403 Gorzicze, 1418 Gorzicza, Gorzice, Gorziczsko, 1462 Maior Gorzicza, 1580 Gorzica, 1944 Ober Görzig) 6 km na NW od Międzyrzecza.

1. 1449 n. pow. pozn. (PG 3, 42v); 1303 n. par. własna (Wp. 2 nr 875); dek. Międzyrzecz (Now. 2, 471).

2. a. 1239 Beniamin i Bogumił z G. za czasów ks. Władysława [Od., zm. 1239] rozgraniczają G. z Popowem (Wp. 2 nr 958, 978); 1259 wsie Święty Wojciech i G. graniczą ze sobą nad rz. Obra (Wp. 1 nr 379; SLP nr 7; CMP s. 52); 1312, 1315 granica Popowa [k. Skwierzyny] z G. i Bledzewem idzie od uschniętego dębu nad Jez. Głębokim do wzgórza, na którym są 2 kopce i drzewo naznaczone za czasów ks. Władysława [Od.] przez Beniamina i Bogumiła z G., a stamtąd do naznaczonego dębu nad Obrą (Wp. 2 nr 958, 978); 1418 na prośbę opata z Bledzewa i Nitarta dz. z G. wda pozn. rozgranicza Bledzew i G.: granica biegnie od Obry do źródła Kobyla Studzionka, a potem przez Jez. Głębokie, tak, że prawa cz. jeziora należy do G., a lewa do Bledzewa; strony przyrzekły przestrzegać tych granic, co umocniły poręczeniem (Wp. 5 nr 288); 1418 proces o odnowienie granic między Zamostowem [obecnie Ziemsko] a G.: woźny ma obejrzeć kopce [gran.]; strony mają przyprowadzić po 2 szlachty i po 2 starców, aby ci doprowadzili do ugody; jeśli nie dojdzie do ugody, to dziedzic G. ma z dwojgiem szlachty zaprzysiąc i wraz z nimi wskazać granice; jeśli tego nie zechce uczynić, to jego przeciwnik ma zaprzysiąc z dwojgiem szlachty i wraz z nimi wskazać granice (PZ 5 k. 44v, 95v); 1462 młyn, bór, łąki, barcie → p. 3; 1486 z odnowienia przywileju dla sołtysa wsi Święty Wojciech, w miejsce utraconego dyplomu: sołtys i jego poprzednicy od czasu lokacji wsi posiadali barcie za mostem przy granicach wsi G. i Kursko (CP 3 nr 73); 1487 dwór koło rz. Obra (Oborzycza) w G. → p. 3; 1499 łąka Śmiedowska położona w [miejscu zw.] Szyja w G. (KR 8, 9-10; K 3 s. 220, 310; cytowanej zapiski nie udało się odszukać).

3. Własn. szlach. a. 1239 Beniamin i Bogumił z G. za czasów ks. Władysława [Od., zm. 1239] rozgraniczają G. z Popowem → p. 2.

1377-83 dok. sprzedaży G. wystawiony przez Domarata star. gen. wlkp. (PZ 3, 58).

1390 Tylik dz. z G. (Wp. 3 nr 1891).

1402-20 Nitart, Nitert1W 1424 r. występuje Nitart Rorbach (WR 1 nr 1181), ale jest to inna osoba, niż Nitart z G. Tenże nigdy nie występował z przydomkiem Rorbach, a przede wszystkim w 1420 r. chyba już nie żył, skoro w tym roku w procesie o pr. bliższości do G. występuje nie on, lecz jego cc. Małgorzata i Anna (PZ 6, 94v) z G.(WR 3 nr 308; KoścZ 4, 59; KObceRyc. 152): 1402-03 tenże 1402 mieszcz. z Międzyrzecza a 1403 z G. jako powód toczy proces z Mroczkiem z Iwna [i Zajączkowa] o 80 grz. szer. gr (KP nr 956, 976, 986, 1419, 1153); 1404 Nitert toczy proces z Janem Jaromierskim o 1/2 dziedziny Niałek Mały (KP nr 1928); 1406 Wojtek zięć Nitarta (WR 3 nr 308); 1407 Nitart w procesie z dziedzicem Kozłowa [k. Buku] dowodzi, że nie dopuścił, aby ojciec Kozłowskich przez 3 lata spokojnie posiadał 1/2 Niałka (WR 3 nr 346); 1408 Nitart odpiera roszczenia Mikołaja, Zachariasza i ich siostry dziedziców w Piaskowie o dziedzinę G., przedkładając dok. sprzedaży wystawiony przez Domarata star. gen. wlkp. [1377-83], i powołując się, że potem jego poprzednicy i on sam spokojnie posiadali G. (PZ 3, 58; nietrafnie interpretuje KR 2, 23); 1408 Małgorzata c. Nitarta toczy proces z Janem Jaromierskim o 1/2 Niałka [Małego?] (KoścZ 3, 73v); 1408 Jan, Wawrzyniec i Zawisza dziedzice z Kozłowa [k. Buku] w procesie z Nitartem wygrywają 1/2 dziedziny Niałek Mały, a sąd zarządza zniszczenie dok. zawierającego [jakiś wcześniejszy] wyrok (litera adiudicatoria), jakim bronił się Nitart (KoścZ 3, 89); 1417 Nitart i Bogusław dziedzice z G. toczą spór z Pieczem Smolką i jego ss. dziedzicami z Kupienina [k. Świebodzina w ks. głog. na Śląsku] o 18 grz. i 34 gr (PZ 5, 3v); 1418 Nitart i Jan z Kurska toczą procesy o granice między G. a Zamostowem i o proso (PZ 5 k. 44v, 95v, 98v); 1418 za Nitarta poręcza Bogusław z G. (Wp. 5 nr 288); 1420 Nitart pozwany przez kmiecia Darka ze Świętego Wojciecha [k. Międzyrzecza] o 3 barcie dowodzi, że posiadał je spokojnie przez 3 lata (WR 1 nr 1068; PZ 6 k. 96v, 106); 1420 sąd wyrokuje, że Peregryn i Mikołaj ss. Dziersława z Kurska winni przypozwać dziedziców z G., którzy mają tam [tj. w G.] pr. bliższości, a na terminie zawitym ma stanąć Nitart z G. (PZ 6, 85); 1420 Peregryn i Mikołaj z Kurska toczą proces z Małgorzatą i Anną cc. Nitarta oraz innymi, którzy mają pr. bliższości do dziedziny G. (PZ 6, 94v).

1406-24 Wojtek z G., 1408 Mroczkowski (WR 1 nr 657): zięć Nitarta z G. (WR 3 nr 308; KoścZ 4, 59; KR 2, 23, cytowanej zapiski nie udało się odszukać); 1412 tenże toczy procesy z Janem Wolkow z Trzemeszna [Lubuskiego] i Grochowa o 80 grz. oraz z Niklem z Piesków o 80 grz. (PZ 3 k. 199, 201); 1413 Andrzej z Mroczek [pow. pyzdr.] toczy proces z Hermanem i jego siostrami dziedzicami z Trzemeszna [Lubuskiego] o uwięzienie jego brata Wojtka z G. (PZ 4, 16v; Kozierowski nietrafnie uważa Wojtka za brata Hermana, KObceRyc. 123).

1408-32 Małgorzata c. Nitarta: 1408, 1420 zob. wyżej transakcje Nitarta; 1432 Nikiel z Piesków toczy proces z Małgorzatą dz. z G. o 4 ł. w Pieskach (PZ 11, 105v-106).

1417-18 Bogusław dz. z G., 1418-19 Lubiekowski (PZ 5 k. 64, 95v, 98v; WR 1 nr 977), 1424 wspomn. jako zm. (PZ 7, 185v); 1417, 1418 zob. wyżej transakcje Nitarta z G.

1418 Jan z G. toczy proces z Janem i Mikołajem dziedzicami połowy Kręska o 40 grz. i o 4 grz. szkód, jakie poniósł w lasach, które ich ojciec zastawił, zobowiązując się bronić go od wszelkich szkód, czego jednak nie uczynił (PZ 5, 65).

1420 Anna c. Nitarta zob. wyżej transakcje Nitarta.

1420 Dominik z G. (PZ 6, 106).

1424-64 Adam Oganka z G. syn Piotra Oganki [ze wsi Nądnie obecnie Nądnia] (PZ 11, 46v; MK 73, 155-156v): 1424 tenże toczy proces z Barbarą z Chobienic (KoścZ 8, 113v); 1443 tenże występuje przed sądem w imieniu (uti nuncius) kl. w Paradyżu (PZ 14, 138); 1464 tenże pozywa Piotra Piecza Konopkę z Bukowca i z części G. o tę czwartą cz. G., którą Piotr kupił od Jakuba s. Adama Oganki twierdząc, że jest bliższy do tej części [jako ojciec pozbywcy] i że gotów jest zwrócić mu sumę sprzedażną, zaś pozwany nie staje przed sądem (PZ 18, 26v).

1430 Stan. Nitart z G. toczy proces z młynarzem opatrznym Wojciechem z Głupoń (PZ 11, 46v).

1443-87 Mikołaj, Mik. Wata z G., Gorzycki [dwie osoby o tym samym imieniu, jeden z Mikołajów był bratem Burnety, a więc zapewne synem Sędziwoja Waty; drugi z Mikołajów był bratankiem Jana Waty Gorzyckiego syna Sędziwoja Waty; czynności obu osób nie sposób rozdzielić] (PZ 14, 229): 1462 Mikołaj zapisuje ż. Katarzynie po 20 grz. posagu i wiana na 1/2 z działów w M. G. (PG 6, 104); 1469 Mikołaj zapisuje ż. Dorocie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 swej połowy G. (PG 8, 39v); 1469 Mikołaj brat Burnety [a więc zapewne s. Sędziwoja Waty] zob. niżej czynności Burnety; 1472 Mikołaj zapisuje ż. Małgorzacie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr dziedz. w G. (PG 8, 137); 1472 Mikołaj pozwany przez Mik. Kurskiego o 12 koni i 5 wozów (PZ 19, 133v); 1487 Mikołaj i Wojciech bracia niedz. z G. w asystencji wujów Dobrogosta z Ostroroga kaszt. międz. i Ludgerza z Dąbrowy [Miejskiej k. Obornik] wójta obornickiego sprzedają stryjowi Janowi Wacie Gorzyckiemu swą cz. po ojcu w G. za 65 grz. (PG 10, 82).

1449-52 Jarosław Żbik (Sdbik) z G. (MK 73, 155-156v): 1449 tenże z G. kupuje od Jana Polickiego czwartą cz. w G. za 300 zł węg. (PG 3, 42v); 1452 tenże toczy jakieś sprawy z Sędziwojem Watą z G. (KR 8, 9-10 wg PZ f. 78, lecz zapiski tej treści nie udało się odszukać).

1452-58 Sędziwój Wata2Kozierowski za Warmińskim podaje, że w 1458 występuje Sędziwój Wata w Gorzycku (KR 8,10), tam jednak jest on skądinąd nieznany, wobec czego należało przyjąć, iż wiadomość ta dotyczy G., a nie Gorzycka z G., 1468 wspomn. jako zm., ojciec Jana, Macieja i Burnety (ACC 47, 206v; KoścZ 15, 619) i zapewne też Mik. Gorzyckiego, bo ten występuje jako brat Burnety (PG 57, 25): 1452 tenże zeznaje, że zapłaci Janowi i Marcinowi braciom niedz. z Herstopu 30 grz. półgr. (PZ 17, 78); 1452 zob. wyżej czynności Jarosława Żbika.

1462-64 Jakub Oganka s. Adama Oganki: 1462 tenże sprzedaje Pieczowi [Piotrowi] z Bukowca [k. Międzyrzecza] czwartą cz. G., 1 ł. w G. oraz czwartą cz. młyna, boru, łąk i barci za 200 fl. i 17 zł węg. (PG 6, 159v); 1464 zob. wyżej czynności Adama Oganki; 1465 wspomn. wd. po nim, Anna (AE II 124v).

1462-68 Piecz, Piotr Piecz Konopka z Bukowca [k. Międzyrzecza], Bukowiecki: 1462, 1464 zob. wyżej czynności Jakuba Oganki i Adama Oganki; 1468 tenże dz. w G., współpatron kościoła par. w G. (ACC 47, 206v).

1465-69 Anna wd. po Jakubie [Ogance] z G.: 1465 taż zobowiązuje się zapłacić w ratach 7 1/2 grz. brand. na rzecz kaplicy Ś. Jana pod Międzyrzeczem do rąk altarysty Jana, aby patronowie altarii mogli dla niej zakupić za tę sumę nowe czynsze (AE II 124v); 1469 taż, ż. Jana Korytnickiego [z Korytnicy w pow. kal.?], w asystencji stryja [!?] Wojc. Oganki z Rogozińca i wuja Jana Szczodrowskiego [k. Kościana] rezygnuje na rzecz swych dzieci Bernarda i Katarzyny dziedziców z G. z prawa bliższości do Kurska, jakie jej przysługuje po zmarłych stryjach Wojciechu, Peregrynie i Dziersławie dziedzicach w Kursku (PG 8, 39); 1469 Wojc. Oganka niegdyś Ręcski [z Ręcska obecnie Reńsko] dz. [w istocie tenut. królewszczyzny] w Rogozińcu poręcza pod karą umowną 100 grz., że za najbliższym pobytem star. gen. wlkp. w Międzyrzeczu staną tam Bernard i Katarzyna dzieci zm. Jakuba Gorzyckiego, którzy powinni przed nim na rzecz swej matki Anny przenieść pr. własności 1/2 Zamostowa [obecnie Ziemska] w zamian za 50 grz. i 2 ł. w Kursku (PG 8, 39).

1468 Jan „Wsthaga” dz. w G., współpatron kościoła par. w G. (ACC 47, 206v).

1468-71 Burneta c. Sędziwoja Waty, współpatron kościoła par. w G. (ACC 47, 206v); 1469 taż pozywa Piotra z Zatomia, Durmowa i Głażewa, ponieważ poręczył za Mikołaja z G. brata Burnety, zaś Burneta na podstawie ugody z [jej] braćmi Janem i Maciejem [ss. Sędziwoja Waty] miała od nich otrzymać 23 grz. i 8 sk. szer. półgr. tytułem dóbr po ojcu i matce, a sumy tej nie otrzymała (PG 57, 25); 1471 taż, Jan i Maciej rodzeństwo niedz., dzieci Sędziwoja Waty z G. toczą proces z Piotrem Wilkowskim ze Smyczyny (KoścZ 15, 619).

1468-1517 Maciej z G., Gorzycki, s. Sędziwoja Waty z G., 1468 współpatron kościoła par. w G. (ACC 47, 206v): 1469, 1471 zob. wyżej czynności Burnety; 1482 tenże zapisuje ż. Agnieszce po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 cz. z działów z braćmi w G. (PG 9, 154); 1482 tenże kupuje za 50 grz. z zastrz. pr. wykupu od Mik. Kurskiego tę cz. w G., którą ten kupił od Bernarda Gorzyckiego z zastrz. pr. wykupu (PG 9, 154); 1483 tenże kupuje od Jakuba mieszcz. z Krobi i jego ż. Katarzyny 4 ł. os. wolne z folw. k. Międzyrzecza i dom z placem k. wójtostwa w Międzyrzeczu za 124 zł węg. (PG 9, 175); 1485 podział dóbr ojczystych i macierzystych w G. między braćmi Maciejem i Janem Gorzyckimi: Maciej otrzymuje 4 ł. os. (na nich siedzą Szostek, Mysz, Stanko i Baszko) i 2 zagrodników: Crosztoschek i Mikołaj, natomiast Jan otrzymuje 4 ł. os. (na nich siedzą Marcin Kopkowicz, Jan s. Rożka, Szymon Kubkowicz, Jan Zawada) i 2 zagrodników z zagr.; Piotr i Jan Szudup (PG 10, 37); 1487 tenże sprzedaje bratu Janowi Gorzyckiemu trzecią cz. dworu k. rz. Obra i trzecią cz. ogrodów w G. za 10 zł węg. (PG 10, 66); 1517 Marcin prep. w Szamotułach jako patron predykatury zeznaje, że otrzymał od Macieja Gorzyckiego 12 zł węg. sumy głównej i 1 flor. czynszu, jaki z zastrz. pr. wykupu ciążył na 4 ł. roli i domu pod Międzyrzeczem (ACC 92, 218); 1519 Agnieszka ż. Macieja Gorzyckiego w asystencji brata Jana Sarbskiego i stryja Macieja Otuskiego zeznaje, że Jan Lutolski zapłacił jej 50 grz., za którą to sumę Anna Gorzycka wd. po Janie mieszcz. międzyrzeckim i Dorota wd. po Tomaszu Lutolskim zapisały Agnieszce ż. Macieja Gorzyckiego czwartą cz. wsi G. z zastrz. pr. wykupu (PG 70, 162).

1469-1526 Jan Wata z G., Gorzycki, s. Sędziwoja Waty (KoścZ 15, 619); 1469, 1471 zob. wyżej czynności Burnety; 1485, 1487 zob. wyżej czynności Macieja Gorzyckiego; 1486 tenże tytułem posagu swej ż. Katarzyny otrzymuje od jej ojca Mik. Kurskiego z zastrz. pr. wykupu za 50 grz. szer. półgr. czwartą część G., którą ten kupił z tymże zastrz. za tę samą kwotę od Bernarda Gorzyckiego (PG 10, 61); 1486 tenże kupuje od Jana Bukowieckiego czwartą cz. dziedz. w G. za 140 grz. (PG 10, 52); 1487 zob. wyżej czynności Mik. Waty Gorzyckiego; 1498 star. gen. wlkp. nakłada karę umowną 100 grz. szer. półgr. między Jana Watę z G. a pannę Małgorzatę c. zm. Jakuba z Białcza, jeśli nie zachowają spokoju (PG 62, 5); 1499 Jan Wata Gorzycki toczy proces o łąkę Śmiedowską, która leży w [miejscu zw.] Szyja w jego części G. z Wawrz. Bukowieckim (KR 8, 9-10; K 3 s. 220, 310; cytowanej zapiski nie udało się odszukać); 1500 tenże pozwany przez Jana Kaczlińskiego i jego ż. Małg. Białecką o poręczenie (PG 62 k. 75, 105; natomiast KR 8, 10 nietrafnie wymienia Małg. Białecką jako ż. Jana Waty Gorzyckiego); 1503 tenże poręcza Janowi Wacie s. Wojciecha z Bobowicka, że będzie bronić od roszczeń osób trzecich 1/2 wsi Popowo [k. Międzychodu], jaką sprzedał mu za 140 grz. (PG 64, 51); 1526 tenże stryj nieletniego Piotra Gorzyckiego s. Jana Gorzyckiego (PG 16, 118).

1469-95 Bernard, Biernat z G., Gorzycki, s. zm. Jakuba [Oganki] Gorzyckiego: 1469 zob. wyżej czynności Anny wd. po Jakubie z G.; 1476 tenże w asystencji stryja Wojc. Oganki z Rogozińca i wuja Dziersława Chycińskiego sprzedaje Mik. Kurskiemu czwartą cz. G. za 50 grz. (PG 9, 50v); 1482 zob. wyżej czynności Mac. Gorzyckiego; 1486 zob. wyżej czynności Jana Waty Gorzyckiego; 1487 star. gen. wlkp. nakłada karę umowną 100 grz. między Bernardem z G. i Zamostowa [obecnie Ziemsko] oraz Mikołajem z Kurska i jego ludźmi, jeśli nie zachowają spokoju (PG 58, 160v); 1489 Bernard Gorzycki sprzedaje Peregrynowi Kurskiemu części dziedz. po ojcu i matce w Kursku i Zamostowie za 40 zł węg. (PG 10, 104); 1493 tenże zapisuje ż. Barbarze po 50 grz. posagu i wiana na czwartej cz. G. (PG 10, 194v); 1495 tenże sprzedaje Janowi Bobowickiemu łan w G. za 10 zł węg. z zastrz. pr. wykupu (PG 7, 63v).

1472 Piotr Kwilecki z G. pozwany przez Mik. Kurskiego o 12 koni i 5 wozów (PZ 19, 133v).

1487 Wojciech brat Mik. Waty Gorzyckiego zob. wyżej jego czynności.

1495-96 Stan. Bukowiecki: 1495 tenże daje Janowi Bukowieckiemu 1/4 wsi Bukowiec [k. Międzyrzecza] w zamian za 1/4 G. i 212 zł węg. (PG 7, 88v); 1496 tenże zapisuje ż. Elżbiecie po 10 grz. posagu i wiana na 1/2 cz. w G. (PG 7, 91).

1503 Wojciech Wata s. Wojciecha z Bobowicka zeznaje 40 grz. długu na rzecz Mikołaja, Jadwigi, Anny i Barbary dzieci zm. Doroty Popowskiej [z Popowa k. Międzychodu], a gdyby tej sumy nie zapłacił w terminie, to 1505 winien przed star. gen. wlkp. na ich rzecz przenieść pr. własności 4 ł. os. G., albo płacić im po 4 grz. czynszu rocznego, dopóki nie zapłaciłby 40 grz. (PG 64, 51).

1504-17 Jan z G., Gorzycki, 1526 jego s. Piotr Gorzycki (PG 16, 118): 1504 tenże i Piotr bracia niedz. z G. kupują za 80 grz. półgr. z zastrz. pr. wykupu od Jakuba Goruńskiego cz. Goruńska (PG 13, 16-17); 1517 tenże płaci Piotrowi altaryście w Międzyrzeczu 10 zł węg. (po 16 sk. za zł) sumy głównej i 1 fl. czynszu rocznego dla głównego ołtarza Ś. Wawrzyńca w kościele par. w Międzyrzeczu oraz płaci Jerzemu altaryście w Międzyrzeczu 10 zł węg. sumy głównej i 1 fl. czynszu rocznego na rzecz altarii Ś. Jana Chrzc. pod Międzyrzeczem, które to czynsze ciążyły na 4 ł. roli pod Międzyrzeczem z zastrz. pr. wykupu (ACC 92, 218).

1504 Piotr z G. zob. wyżej Jan z G.

1526 nieletni Piotr Gorzycki s. Jana Gorzyckiego w asystencji stryja Jana Waty Gorzyckiego i wuja Jana Piotrowskiego [skąd?] sprzedaje Andrzejowi Staruchowskiemu [?] 4 ł. wolne pod Międzyrzeczem, wolne siedlisko (area) obok siedliska wójta międz. i folw. w stronę rz. Paklica za 106 grz. (PG 16, 118).

1526 szl. Anna Lutolska c. zm. szl. Tomasza Lutolskiego, ż. opatrznego Jerzego krawca ze Skwierzyny w asystencji stryja szl. Leonarda Głupońskiego i wuja szl. Adama Kunowskiego sprzedaje szl. Łukaszowi Polickiemu swą cz. dziedz. w G. po ojcu za 50 grz. (PG 16, 129).

1540 Jan Wata Gorzycki sprzedaje mansjonariuszom kolegiaty w Sierakowie 6 grz. czynszu rocznego za 100 grz. na swej 1/2 G. (PG 17, 334; AV 3, 280).

1508 pobór: 8 ł., 2 karczmy po 6 gr (ASK I 3, 7); 1563 pobór: 4 ł., karczma dor., kowal, 6 komor. (ASK I 5, 221); 1564 w G. 8 ł. (IBP 306); 1564-65 ze wsi ziemiańskiej [szlach.] G. dają poradlne do zamku międz. (LWK 1, 175); 1577 [formularz nie wypełniony] (ASK I 5, 676); 1580 Sebastian i Piotr Gorzyccy, pobór: 5 ł., 18 zagr., 2+3 komor., 3 coloni każdy od 2 pługów, 50 owiec, pasterz (ŹD 12; ASK I 6, 97v).

1485 kmiecie i zagrodnicy zob. wyżej.

4. 1415 sołtys w G. (RH 14, 59).

5. 1427 Stefan pleban w G. pozywa przed sąd oficjała Elżbietę Krystynową (Gristinowa) z Grodziska [Wlkp.], która prosi o odesłanie sprawy do sądu świeckiego (ACC 10, 171v); 1435 tenże pozwany przez Wojciecha niegdyś plebana w Przetocznie o ukradziony płaszcz (palium), który u niego odnaleziono (ACC 19 k. 121v, 145).

1468 Maciej i Burneta dzieci zm. Sędziwoja Waty z G., Jan Wsthaga i Piotr Bukowiecki dziedzice w G. jako patronowie prezentują na plebana w G. duchownego Marcina s. Mikołaja z Komornik, a oficjał wydaje wyrok na jego rzecz (ACC 47, 206v).

1468 bp wyrokuje, że Jan pleban w G. odda w dzierżawę kościół w G. Janowi wikaremu z Pszczewa, albo zwróci mu 6 fl. zadatku (AE II 242v).

1510 [formularz nie wypełniony] (LBP 175); 1540 [w rejestrze kontrybucji kleru formularz nie wypełniony] (CP 404, 52); 1564 dla bpa pozn. dzies. wiard. z 8 ł. w G. (IBP 306); 1640-41 z wizytacji: kościół w G. zajęty przez innowierców (AV 10, 90v).

1303-1468 plebani: 1303 Jan (Wp. 2 nr 875); 1419 Błażej (tak Now. 2, 471 wg ACC 1419 f. 68v, lecz w podanym miejscu nie odnaleziono tej informacji); 1427-35 Stefan (ACC 10, 171v; CoPr. II 46v; ACC 19 k. 121v, 145); 1468 Marcin s. Mikołaja z Komornik prezentowany na plebana (ACC 47, 206v); 1468 Jan (AE II 242v; Now. 2, 471-472 podaje datę 1469).

6. 1519-24 Paweł Gorzycki kan. pozn.: 1519 tenże przed przyjęciem w skład kap. pozn. przeprowadza wywód szlachectwa po ojcu h. Samson, po matce h. Leszczyc (MHP nr 277); 1524 tenże otrzymuje od króla zgodę na przeniesienie na rzecz Łukasza Górki star. gen. wlkp. prawa własności 4 ł. pod Międzyrzeczem w stronę rz. Paklica (MS 4/2 nr 13 980).

1 W 1424 r. występuje Nitart Rorbach (WR 1 nr 1181), ale jest to inna osoba, niż Nitart z G. Tenże nigdy nie występował z przydomkiem Rorbach, a przede wszystkim w 1420 r. chyba już nie żył, skoro w tym roku w procesie o pr. bliższości do G. występuje nie on, lecz jego cc. Małgorzata i Anna (PZ 6, 94v).

2 Kozierowski za Warmińskim podaje, że w 1458 występuje Sędziwój Wata w Gorzycku (KR 8,10), tam jednak jest on skądinąd nieznany, wobec czego należało przyjąć, iż wiadomość ta dotyczy G., a nie Gorzycka.