GORZYCKIE WIELKIE I GORZYCKIE MAŁE

(1462 jeziora bez nazw, 1547 or. ku jezioru wielkiemu, 1579 or. na Gorzyckim Jezierze) obecnie najprawdopodobniej Jez. Wielkie oraz Jez. Wiejskie, 6 km oraz 4,5 km na SW od Międzychodu, 1,5 km na SW od wsi Gorzycko, która leży na północno-zachodnim brzegu Jez. Wiejskiego.

[Pow. pozn.]

1462 Sędziwój Niewierski dz. w Gorzycku sprzedaje Zygmuntowi [Zajączkowskiemu] z Przetoczna połowę jezior przynależnych do Gorzycka wraz z jazami oraz 1/4 młyna w Gorzycku za 50 grz. szer. półgr. z zastrz. pr. wykupu (PG 6, 162); 1536 podział dóbr między braćmi Maciejem i Serafinem Wierzbieńskimi, m. in. po 1/2 wszystkich trzech jezior [nie nazwanych imiennie] w Gorzycku, Wierzbnie i Brzeźnie [k. Międzychodu] (PG 76, 247v-248v); 1547 w ugodzie Serafin Wierzbieński, czyli Zdunowski, daje Bodzęcie Gorzyckiemu m. in. dwa ostrówki na Gorzycku, jeden z nich „podle folwarku pani Gorzyckiej Koźliny, ku jezioru wielkiemu” (PG 89, 406v-407v); 1579 ugoda między braćmi Krzysztofem i Mik. Wierzbieńskimi oraz ich bratem stryj. Andrzejem Wierzbieńskim dot. podziału Wierzbna i Brzeźna [k. Międzychodu]: m. in. co roku na zmianę jedna ze stron ma dzierżeć jaz „na Gorzyekim Jeziorze”, a druga ze stron jaz „na Wierzbnie” (PG 135, 306-309).

Na wyspie Jez. Wielkiego osada palowa o nie ustalonej chronologii (Hensel 2, 111-112).

Uwaga: Na mapie Gilly’ego wieś Gorzycko (Alt Görtzig) leży między Grosser See i jeziorem bez nazwy (na MTop. 1950 są to Jez. Wielkie oraz Jez. Wiejskie). Hensel 2, 111 podaje, że Jez. Wielkie zostało spuszczone ok. 1870 r. Kornaszewski Nazwy 44-46 na podstawie badań terenowych stwierdził, że Jez. Wielkie na skutek obniżenia lustra wody rozdzieliło się na trzy mniejsze obiekty, a także podał, że obecnie (ok. 1970 r.) ludność miejscowa na oznaczenie Jez. Wiejskiego używa nazwy Jez. Gorzycke lub Jez. Gorzyckiie Wielkie.