GORZUCHOWO

(1419 Gorzuchowo) 6 km na SE od Rogoźna.

1. 1463 n. pow. pozn. (PG 6, 107); 1508, 1510 n. par. Budziszewo (ASK I 3, lv; LBP 80).

2. 1441 G. graniczy z wsią Międzylesie k. Rogoźna (Pot. 304, 103v); 1463 zapusty (indago) :→ Chudowo i Sosnowy Zapust (Szosznowy Zapusth) → p. 3; 1510 do G. należy bór (LBP 80); 1528 podział jez. Radusz → p. 3.

3. Własn. szlach. 1419 Zygmunt z G. [tenże w 1420 z → Budziszewa, ident. z Zygmuntem z Margonina] w sporze z Przecławem pleb. z Rogoźna (PZ 6, 20v).

1426-27 Tomasz z Gadek [i z Łopuchowa] posiada zastaw w G.; 1426 tenże w sporze z Katarzyną z Budziszewa, ponieważ pełnomocnik Katarzyny zajął na jej łące 22 szt. bydła nal. do Tomasza (PZ 8, 133v-134v).

1432 Adam z → Budziszewa i G. (PZ 12, 56); 1463 tenże sprzedaje z pr. odkupu za czynsz 8 grz. od sumy 110 grz. Janowi Boruchowskiemu 2 ł. obsiane w G., wyłącza natomiast ze sprzedaży zapusty → Chudowo i Sosnowy Zapust (PG 6 k. 26, 27).

1466 Andrzej z Budziszewa, s. Adama odstępuje swe części po ojcu i matce w dobrach → Margonin w pow. kcyn. oraz G. bratu Pawłowi (PG 7 k. 237a); 1474 Paweł Budziszewski [s. Adama, zw. też Głębockim] sprzedaje [matce] Małg. Budziszewskiej G. za 100 grz. (PG 9, 4v); 1485 Stan. Budziszewski [s. Adama, zw. też Głębockim] zapisuje Janowi Kulce bakałarzowi z Obornik czynsz 12 fl. węg. na wsi G. (PG 10, 33); 1487 Piotr Budziszewski [s. Adama] zapisuje swej siostrze Barbarze ż. Michała Powidzkiego 16 grz. czynszu rocznego posagu ze swej części Budziszewa i G. z pr. wykupu za 160 grz. (PG 10, 66v); 1489 tenże zapisuje wikariuszom kat. pozn. czynsz roczny, wykupiony z dóbr Rybno [pow. gnieźn.], w wysokości 4 grz. 8 gr na 1/2 Budziszewa i 1/2 G. z pr. wykupu za 50 grz. (PG 10, 753; por. też CP 14, 635); 1493 tenże zapisuje siostrze Elżbiecie 4 grz. czynszu rocznego z 1/2 Budziszewa i 1/2 G. (PG 11, 13); 1493 tenże sprzedaje z pr. odkupu Mac. Studzieńskiemu 1/2 G. za 162 zł węg. (PG 10, 193v); 1495 Mac. Studzieński odsprzedaje z pr. odkupu Andrzejowi Kaczkowskiemu [zw. Panoszka] 1/2 G. za 80 grz. (PG 7, 84v); 1490 tenże odsprzedaje z pr. odkupu 4 ł. w 1/2 G. Janowi Oleskiemu za 50 grz. (PG 7, 75); 1496 Piotr Budziszewski sprzedał z pr. odkupu Wojc. Potulickiemu 2 ł. w G. i mł. wodny w Wiesiołowie za 52 fl. węg.; ręczy za niego [jego brat] Paweł Głębocki (PG 59, 269); 1505 tenże zapisuje ż. Barbarze, c. [zm. Jakuba] i Małgorzaty Prusieckich [ze wsi Pruśce k. Rogoźna] posag 600 fl. węg. na 1/2 swych dóbr w Budziszewie, G., Łopuchowie i Głęboczku (PG 13, 44).

1507 Dorota i Katarzyna Kaczkowskie cc. zm. Mac. Kaczkowskiego dają swą część spadku po zm. stryju Andrzeju Panoszka Kaczkowskim, w tym m. in. cz. G., Andrzejowi Zakrzewskiemu w zamian za 1 ł. os. w Łopiennie i 100 grz. (PG 13, 102v); 1507 uczciwa Barbara c. zm. Piotra Bogatego, mieszcz. ze Żnina [pow. kcyn.] odstępuje Andrzejowi Zakrzewskiemu części i przezyski w Brzeźnie i w G. odziedziczone po wuju Feliksie Brzezieńskim, wójcie w m. Żerniki [pow. kcyn.] w zamian za 15 ł. os. w Łopiennie i 100 zł węg. (PG 13, 102v).

1513 Jan Goliński z Goliny [w pow. kon.] i Andrzej Prądzyński z Nagradowic wykupują za 50 grz. czynsz dla wikariuszy kat. pozn. zapisany na G. (CP 14, 640).

1528 Barbara wd. po Piotrze Budziszewskim ż. Jana Obodzeńskiego [z Obodna pow. kcyn.] z ss. Wincentym, Maciejem, Stanisławem i Janem dzielą → Budziszewo i G.; Barbara miała dotąd oprawę (2 ł. os., 1 ł. folw., 1 ogród os., 1/4 jez. → Radusz z 3 1/2 toniami), a obecnie otrzymuje ponadto 1/2 pozostałych części G. (3 1/2 ł. os., 1 ł. opust., 1 ogród os., 1 ogród opust. i 1/2 z pozost. 3/4 jez. Radusz); synowie jej otrzymują w G. 2 ł. os., 1 półł. os., 1 ł. folw. opust., 1 ogród os., 1 ogród opust. [i pozostałą cz. jez. Radusz?], akt podziału wymienia imiennie wszystkich poddanych (PG 74, 10-11v).

1508 pobór z 4 ł. os., 1 ł. opust.; 1509 pobór z 5 ł. (ASK I 3 k. 1v, 35v); 1510 wieś pana Budziszewskiego: 7 ł. os., 3 ł. opust., 2 ł. soł. (LBP 80); 1563 pobór z 2 1/2 ł., 1 ł. zwoln. z poboru z powodu pożaru (ASK I 5, 213v); 1577 Budziszewscy płacą pobór (ASK I 5, 660v); 1577 Stan. i Winc. Budziszewscy płacą pobór: 2 ł. os., 1 ł. opust. (ASK I 5, 660v).

4. 1510 2 ł. soł.→ p. 3.

5. 1510 dzies. wiard. z łanów kmiecych w G. należy do dziekana pozn., a dzies. snop. z 2 ł. soł. do płeb. w Budziszewie (LBP 80).