GOWOREK

(1457 kop. 1575 Ostrowski, 1564 Goworek, 1575 Goworek alias Ostrowski) nie istniejący młyn na rz. Obrze w pobliżu wsi Ostrów1W 1747 określono położenie młyna: sołectwo na Goworku, gdzie niegdyś młyn wodny bywał, przy wsi wójtowskiej Ostrowo (CP 9 k. 100-101). Na mapach Perthéesa i Gilly’ego lokalizacje mł. G. nieco się różnią; Perthées oznacza ten młyn na połowie drogi między Ostrowem a Kunowem, ok. 5,5 km na NE od Gostynia.

1. [Pow. kośc.]

3. Własn. bpa. pozn 1457 Andrzej [Bniński] bp pozn. nadaje na pr. dziedz. Janowi Wolnemu mł. zw. O.; młynarz otrzymuje 1/3 miar z przemiału, ma ponosić 1/3 nakładów na kamienie młyńskie i naprawy; otrzymuje też 2 staje roli nowo wykarczowanej zw. Kwarta, położonej między rolami kmieci wsi Ostrów oraz pozwolenie na karczunek in. ról. dla własnego użytku, lecz bez szkody kmieci, w granicach wspomn. wsi, ponadto na karczunek 1 łąki za kołem [młyna] i 1 ogrodu w pobliżu młyna na gruncie od strony lasu; w stawie zbudowanym własnym kosztem może łowić ryby małymi sieciami (CP 4 nr 138); 1564 we wsi Ostrów w kluczu dolskim dóbr bpa pozn. mł. G. z 2 kołami, jest „przeszuszny”, [tzn. okresowo nieczynny z powodu wysychania wody?], chociaż leży na rz. Obrze; młyn ten należy do zamku w Krobi (IBP 290).

1 W 1747 określono położenie młyna: sołectwo na Goworku, gdzie niegdyś młyn wodny bywał, przy wsi wójtowskiej Ostrowo (CP 9 k. 100-101). Na mapach Perthéesa i Gilly’ego lokalizacje mł. G. nieco się różnią; Perthées oznacza ten młyn na połowie drogi między Ostrowem a Kunowem.