GOŚLINKA

(1403 or. Minor Goslinka, Goslinka Parva, 1405 Parva Gozlinka, Mala Goszilinka, 1406 Goszlinka, 1407 Goslinka, 1423 Minor Goslynka, 1508 Goslina Minor, 1510 Goszlyna Minor) 2,5 km na W od Murowanej Gośliny.

1. 1505 n. pow. pozn. (PG 13, 41); 1508 n. par. Goślina Kościelna [obecnie Murowana Goślina] (ASK I 3, 7).

2. 1406 Dobiesław Bodecki [z Bucza k. Śmigla] w sporze z opatką z Owińsk o wyznaczenie granic między wsiami: G.P. oraz Troskotowo [obecnie Trzuskotowo], Bolechowo i Mściszewo (KP nr 2580); w sporze tegoż Dobiesława z G. ze wspomn. opatką o gran. między G. a Bolechowem strony mają wybrać arbitrów (KP nr 2610); 1407 sąd zabrania Wichnie ż. Dobiesława z G. i opatce z Owińsk zmian w granicach między G. a Bolechowem aż do uzgodnienia prawnego; taż Wichna skarży wspomn. opatkę o najechanie [jej dziedziny] z 20 paniczami (domicelli) i 40 kmieciami, bezprawne usypanie kopców gran. w G.P. i szkody na 100 grz. (KP nr 2878; PZ 3 k. 36-37); 1408 sąd nakazuje wspomn. opatce rozsypać niedawno ustawione kopce między Bolechowem a G.P.; obydwie strony mają przestrzegać [granic] według dawnych kopców i zwołać sąsiedztwo, czyli opole (ZSW nr 1237); 1416 spór Mościca [ze Stęszewa] kaszt. pozn. z opatką z Owińsk o kopce gran. między G. a Bolechowem (PZ 4, 140); 1422 spór o granice między Gośliną Kościelną a G. [w posiadaniu Mikołaja z Górki kanclerza pozn.] → Goślina Kościelna; 1433, 1508, 1563, 1580 młyn w G. → p. 3.

3. Własn. szlach. 1403 Wichna z Bucza w sporze z Klarą Łukowską [z Łukowa k. Obornik] o G.1Spór Klary Łukowskiej z Wichną z → Bucza już z 1400 r. (KP nr 186) dot. prawdop. tej samej sprawy (KP nr 1136); w sporze tejże Klary dz. z Łukowa z Żydem Jakubem, sąd uznaje jej dok. wiana, które ma zapisane na G.P. (KP nr 1612); 1405 w sporze Wichny ż. Dobiesława z Bucza z Hanką c. [Klary] Łukowskiej o pr. bliższości do M.G., taż Hanka domaga się poręczenia, że gdy odeprze roszczenia Wichny, nie będą dochodzić wspomn. pr. synowie i siostry Wichny oraz dzieci tychże sióstr (KP nr 2347, 2353); taż Wichna skarży Hannę dz. z Łukowa c. Klary Łukowskiej, że nie pozwoliła jej wykupić P.G. według przyznanego jej prawa; taż Hanka dowodzi przeciw wspomn. Wichnie, że Jan Łukowski [ojciec Hanki] dał za M.G. 130 grz. (KP nr 2400, 2450; 2476; WR 1 nr 774); 1406-08 Dobiesław i Wichna Bodeccy dz. w G. → p. 2.

1411 Przedwój i Tomisław z Rzepczyna [pow. gn.] w sporze z Piotrkiem Chojnickim [z Chojnicy k. Poznania] o pr. bliższości do 1/4 cz. P.G. (PZ 3 k. 140, 142); 1414 Mikołaj z Górki kanclerz pozn. w sporze ze wspomn. Piotrkiem o pr. bliższości do G. (PZ 4, 72v); 1416 Mościc ze Stęszewa kaszt. pozn. dz. w G. → p. 2; 1422 Mikołaj z Górki dz. w G. → p. 2; 1433 tenże winien osądzić w obecności mieszczan z Kostrzynia swych młynarzy z G. i Gruszczyna, winnych zabójstwa człowieka z Kostrzynia (PZ 12, 98v.)

1463 Opacz [imię nie podane] dz. w M.G. (PG 6, 164); 1505 Mik. Młyński [z Młynów, pow. pyzdr., obecnie Trzykolne Młyny] oddaje Wojc. Potulickiemu kaszt. kam. wsie Uchorowo, M.G. i Szymankowo w pow. pozn. w zamian za wsie Brodowo i Młodzikowo w pow. pyzdr. (PG 13, 41).

Pobór: 1508 z 6 półł. i młyna (ASK I 3, 7); 1510 z 5 półł. (ASK I 3, 253v); 1563 z 2 ł., z 2 mł. od 2 kół w dzierż, dorocznej, 1 karczma opust. (ASK I 5, 221); 1580 płaci [Piotr Potulicki] wda płocki z 2 ł. i mł. walnego o 1 kole (ŹD 13; ASK I 6, 98v).

5. 1423 kop. 1488/89 w G. dzies. snop. dla prebendy [kap. pozn.] w Krzesinach; płacą kmiecie 1 grz., z czego połowa dla wikariuszy kat. pozn. (LBP 54); 1510 dzies. wiard. dla wspomn. preb. z 8 ł., z.każdego płacą po 8 gr i 13 den. (LBP 53).

8. Ślady osady (?) wczśr. (?) k. G. na łące nad rz. Wartą w pobliżu dróg prowadzących do G. (Hensel 2, 118).

1 Spór Klary Łukowskiej z Wichną z → Bucza już z 1400 r. (KP nr 186) dot. prawdop. tej samej sprawy.