GOŚLINA CZESŁAWA

(1252 kop. XVI w. Golina Ceslai, Gollina Ceslai, Goslina Ceslai1Lekcję Goslina Ceslai jako prawidłową przyjęto na podstawie informacji S. Kozierowskiego (K 7, 333 i K 8, 171), który czytał w 1. kopii dok. z 1252 pierwszy człon tej nazwy jako Gollina (zapewne błąd kopisty z XVI w.), a w kopiach 2. i 3. – Goslina; poprawił również lekcję Golina na Goslina w 3. kopii dok. z 1280, jakkolwiek błędnie (K 8, 171) utożsamił tę miejscowość z Goślinką k. Murowanej Gośliny. Autor wymieniając kopie 1-3 wspomn. dok., miał najpewniej na myśli zaginione obecnie kopiariusze przywilejów owińskich transsumowanych w l. 1511, 1552, 1578, ze zbiorów PTPN w Poznaniu (Wp. 1 s. XVI-XVII)) niezident. osada, prawdop. była położona w pobliżu Murowanej Gośliny.

1. [Pow. pozn.]

3. Własn. książęca, od 1252 kl. cysterek w Owińskach. 1252 kop. 1552 ks. Przemysł I z bratem ks. Bolesławem Pob. nadają zakonowi cysterek na ręce Gertrudy opatki z Trzebnicy dziedzinę → Owińska, w celu założenia w niej kl., wraz z licznymi wsiami, m. in. G.C.; zezwalają na lokowanie Niemców na obszarze własn. klaszt. na dowolnym prawie, nadają tym posiadłościom imm. sąd. i ekon. (Wp. 1 nr 303); 1280 kop. 1578 ks. Przemysł II zatwierdza posiadłości kl. cysterek w → Owińskach, m. in. w G.C. (Wp. 1 nr 496).

1 Lekcję Goslina Ceslai jako prawidłową przyjęto na podstawie informacji S. Kozierowskiego (K 7, 333 i K 8, 171), który czytał w 1. kopii dok. z 1252 pierwszy człon tej nazwy jako Gollina (zapewne błąd kopisty z XVI w.), a w kopiach 2. i 3. – Goslina; poprawił również lekcję Golina na Goslina w 3. kopii dok. z 1280, jakkolwiek błędnie (K 8, 171) utożsamił tę miejscowość z Goślinką k. Murowanej Gośliny. Autor wymieniając kopie 1-3 wspomn. dok., miał najpewniej na myśli zaginione obecnie kopiariusze przywilejów owińskich transsumowanych w l. 1511, 1552, 1578, ze zbiorów PTPN w Poznaniu (Wp. 1 s. XVI-XVII).