GOŚCIESZYN

(1405 or. Gosczischino, 1419 Gosczesszyno, 1427 Gosczeschino, 1428 Gosczessyno, 1505 Gostizyn, 1510 Gosczyeschyno, 1530 Gosczesino, Goscziesino, 1559 Goscziessino, 1563 Goszczieszino, 1564 Gosczieschyno) 7 km na SE od Wolsztyna.

1. 1507 n. pow. kośc. (PG 13, 119v); 1405 par. własna (ACC 1, 145v); 1510 dek. Grodzisk (LBP 163).

2. 1428 woźny potwierdził granice między dziedzinami G. Abrahama [Kębłowskiego stryja i jego bratanków] Dobrogosta i Niemierzy z Jezior [Wielkich w pow. pyzdr.] a Błockiem Mikołaja, Piotra i Stefana, i to poczynając [od styku ze wsią] Łąkie aż do miejsca, gdzie Abraham Kębłowski „wstłuknął” [tj. zgłosił pretensje przeciwko wytyczaniu granicy] (KoścZ 8, 473v); 1429-30 [bracia] Dobrogost i Niemierza Jezierscy toczą proces ze [stryjem] Abrahamem Kębłowskim o granice między Dąbrową [własnością Jezierskich, k. Wolsztyna, obecnie Dąbrowa Stara] a G. [Kębłowskiego] (KoścZ 9 k. 228, 259v, 272v; WR 3 nr 1398 pod mylną datą 1429); 1510 lasy (LBP 163); 1541 błoto Długie (longum lutum) między G. a Rzeszotarzewem (K 3, 570); 1558-1559 znak gran. Rosochata Sosna między G. a Tłokami (K 3, 142).

1559 Jan Tłocki zakłada protest o naruszenie granic; ich opis: kopiec narożny dzieli wsie G., Dąbrowa i Tłoki; kopce gran. między wsiami G. i Tłoki; kopiec narożny dzieli Tłoki, Rzeszotarzewo i G.; od niego 15 kopców gran. między Rzeszotarzewem i G. aż do kopca narożnego, który dzieli Rakoniewice, Rzeszotarzewo i G.; w jego okolicy potok Czartoria Rzestarzewska (KoścG 12, 251); 1561 Jan Tłocki pozywa Jana Ossowskiego o zniszczenie trzech kopców gran. między G. a Tłokami, nad strugą, czyli błotem zw. Czartoria Rzestarzewska; 1562 jak wyżej, powodami ss. zm. Jana Tłockiego (KoścZ 57, 492; KoścZ 58, 126); 1564 Mik. Łącki jako właśc. Dąbrowy [k. Wolsztyna] zakłada protest przez woźnego o naruszenie granic między Dąbrową a G.: kopiec gran. w miejscu wyniosłym zw. Ostrów, kopiec [gran.], czyli grobla zw. Wielkie Błoto (magnum lutum), kopiec [gran.] zw. wsthluk (KoścG 16, 146-149); 1565 tenże zakłada protest o naruszenie gran. między Dąbrową [k. Wolsztyna] a G. (KoścG 17, 45v); 1567 z wizji granic wsi Błocko i Łąkie: droga z Błocka do Dąbrowy, za groblą zw. Dąbrowska Gać, po lewej stronie drogi, na [obiekcie nieokreślonym] Paprotniku Błockim kopiec narożny między wsiami Dąbrowa, G. i Błocko (KoścG 20, 77v-78v); 1569 Jan Ossowski z G. zakłada protest, podając przebieg granicy między Dąbrową a G.: kopiec narożny między wsiami Tłoki, Dąbrowa i G.; 1. kopiec gran. nad Batroską (tu przeorane granice); 10. kopiec nad lasem; 11. kopiec na ostrowie zw. Wysoki, przy kopcu buk spalony; 12. i 14. kopiec pod górą, 16. kopiec na górze; krzyż na sośnie nad błotem nie dochodząc do Piszczkowej Szyi; od tej sosny granica na błota ku sitowiu, gdzie stykają się wsie Solec, Dąbrowa i G. (KoścG 22, 74v-75); 1570 poddani z Dąbrowy pozywają Jana Ossowskiego [z G.] o zabranie siłą siana i inne akty przemocy (KoścZ 60, 249-250v).

1577 obiekty nieokreślone: Dębnicz, Kozie Błotko, Rogowa Góra, Smolanki między wsiami Łąkie [Stare] a G. (K 3 s. 136, 223, 566, 641); 1595 błota: Zgniłe Błoto, Trzęsawica między wsiami Łąkie [Stare], G. i Rakoniewicami (K 3 s. 338, 474); 1595 Nart Włodarski miejsce między G. a Błockiem (K 3, 683).

3. Własn. szlach.1Wydawca Wp. w regeście dok. z 1311 r. użył słowa Gościeszyn (Wp. 2 nr 940); jednakże dok. ten nie dotyczy naszej osady, lecz miejscowości na Śląsku (Wp. 4 indeks pod hasłami Gola i Lubogoszcz) 1419-27 Dobrogost: 1419 tenże, Kębłowski dz. G. w sporze z opatrznym Hamplem mieszczaninem kośc., który wygrywa odeń 123 grz. tytułem poręczenia (KoścZ 4, 435); 1427 tenże z Rakoniewic i G. toczy proces z Janem Tuchorskim (KoścZ 8, 331).

1428-49 Abraham Kębłowski: 1428, 1429-30 → p. 2; 1449 woźny wywołał dok. wystawiony przez star. gen. wlkp. Łukasza Górkę [urzędował 1447-48] dotyczący sumy 1200 grz. szer. gr na dziedzinach Rakoniewice i G.2Informacja Kozierowskiego o Mikołaju Wacie z Gościeszyna w 1463 r. (KR 8, s. 10, 12) jest spowodowana nietrafną lekcją, przekaz ten dot. wsi Kosiczyn na rzecz Anny żony szl. Jana [z łużyckiego rodu Nostwicz, Nostycz, zob. KObceRyc. 73] de Hertwygswald [zapewne na Śląsku], a sąd przysądza dokumentowi wieczystą moc, zaś Abraham Kębłowski w imieniu swej c. Anny płaci przysądne (KoścZ 13, 417A).

1507 Jan Nostwic daje Kat. Tuchorskiej ż. Mik. Ossowskiego wsie Rakoniewice i G. w zamian za Smarzewo [obecnie Smardzewo] i Opalewo w ziemi świebodzińskiej i 600 grz. (PG 13, 119v).

1510 G. wieś z folw. pana Ossowskiego, 12 1/2 ł. os., lasy i łąki (LBP 163); 1530 pobór z 2 ł. (ASK I 3, 126); 1563 pobór z 4 ł., karczma dor. (ASK I 4, 166v); 1581 pobór z 1 3/4 ł., 2 zagr., wiatrak dor. (ŹD 69; ASK I 6, 496).

4. 1510 sołectwo małe na 2 ł.; sołtys Wojciech płaci z niego 6 wiard. czynszu [komu?] (LBP 163); 1510 sołtys Wojciech witrykiem kościoła par. w G. (ACC 87, 51).

5. 1405 pleban Goszcz3W zapisce tej nie podano przedmiotu sporu. J. Nowacki omyłkowo podał, że Goszcz pleban gościeszyński zgłosił roszczenia do opłat za pogrzeby swych byłych parafian (Now. 2, 452). W rzeczywistości był to proces plebana z Przeprostyni przeciwko opatowi z Obry, → Chobienice p. 5 ustanawia pełnomocnika procesowego (ACC 1, 145v); 1424-29 pleban Mikołaj (SzPozn. 108); 1505 papież pozwala Mikołajowi nowo obranemu bpowi chełmskiemu zatrzymać dotychczas posiadaną pensję z dochodów kościoła par. w G. w diec. pozn. (MPL 2 nr 308); 1510 Jan Błocki obwiniony o sprofanowanie cmentarza kościoła par. w G., ponieważ z s. Maciejem i żoną poranił tam mieszkańca Tłok; zeznają Maciej pleban w G., witrycy: Wojciech sołtys w G. i Jan Łęcki z Dąbrowy (ACC 87, 51); 1510 kościół par. ś. Stanisława; dz. Ossowski ma pr. patronatu; pleban ma w G. 2 ł., zagrodę i 2 małe łąki oraz wiard. dzies. z łanów kmiecych w G. i dzies. z folwarków w G., Dąbrowie i Błocku; do par.: G., Łąkie, Błocko i Dąbrowa (LBP 163).

7. SzPozn. 108-109; Now. 2, 452.

8. 500 m na S od mostu przez Obrzański Kanał Północny, na jego południowej stronie, przy zachodniej stronie drogi z Gościeszyna do lasu grodzisko wklęsłe, a o 200 m na N odeń grodzisko stożkowate, oba o nie ustalonej chronologii (Hensel 2, 116-117).

1 Wydawca Wp. w regeście dok. z 1311 r. użył słowa Gościeszyn (Wp. 2 nr 940); jednakże dok. ten nie dotyczy naszej osady, lecz miejscowości na Śląsku (Wp. 4 indeks pod hasłami Gola i Lubogoszcz).

2 Informacja Kozierowskiego o Mikołaju Wacie z Gościeszyna w 1463 r. (KR 8, s. 10, 12) jest spowodowana nietrafną lekcją, przekaz ten dot. wsi Kosiczyn.

3 W zapisce tej nie podano przedmiotu sporu. J. Nowacki omyłkowo podał, że Goszcz pleban gościeszyński zgłosił roszczenia do opłat za pogrzeby swych byłych parafian (Now. 2, 452). W rzeczywistości był to proces plebana z Przeprostyni przeciwko opatowi z Obry, → Chobienice p. 5.