GOŚCINOWO

(1235 or. Goscinovo) niezident. źreb przyległy do Minikowa na S od centrum Poznania.

1. [Pow. pozn.; par. Głuszyna?1Do par. Głuszyna należało Minikowo]

3. Własn. książęca, potem kościelna. 1235 Władysław Od. w zamian za 5 grz. srebra i 270 kóp zboża nadaje Piotrowi archid. pozn. dożywotnio, a po jego śmierci katedrze pozn., wieś Ninkowo [obecnie Minikowo] z pięcioma źrebiami: Sulino, Świerczewo, Wierzbięcice, Golancino i G. i nadaje tej wsi takie zwolnienia, jakie posiadają in. wsie kat. pozn.; trzem dziedzicom wspomn. źrebi książę nadaje dziedzinę → Smochowice [niezident.], zaś archid. ma im dać po krowie z cielęciem i po 2 korce (modius) [zboża], aby ustąpili z Ninkowa dobrowolnie (Wp. 1 nr 184).

1 Do par. Głuszyna należało Minikowo.