GÓRKI

(1489 or. Gorki, 1526 Gorky)1W sprawie identyfikacji przez Ciepluchę, s. 165, 167 wsi o nazwie Gorzyce (minor lub maior) wspomn. w 1419 z G. → Iłowiec Wielki, przyp. 2 osada niezident., k. wsi Iłowiec Mały na NE od Czempinia.

1. 1489 wieś (PG 10, 123v); 1506 n. (oppidum, PG 16, 62-62v); 1510 wieś (LBP 133); 1526 karczmy (tabernae G., PG 73, 260-260v); 1489 n. pow. kośc. (PG 10, 123v); 1510 n. par. Iłowiec Mały (LBP 133).

2. 1526 w opisie działów wsi opust. → Peczna, między braćmi Janem i Andrzejem Iłowieckimi wspomn. folw. i role zw. Krotczyce, położone od strony karczem zw. G. (versus tabernas dictas G., PG 73, 260-260v); 1597 rola w Iłowcu Małym ciągnąca się aż do [gran.] G. → Iłowiec Mały, p. 22Cieplucha 167 podaje (bez powołania podstawy źródłowej), że G. leżały przy drodze pozn. oraz że z G. graniczyły od strony Krosna las Tymianka, a od strony Grzybna bór Narty (→ Iłowiec Wielki, p. 2, wzm. o tych lasach z l. 1569 i 1597).

3. Własn. szlach. 1489 Piotr Iłowiecki zapisuje Annie ż. swego s. Jana posag i wiano, m. in. na 1/2 wsi G. → Iłowiec Mały; 1495 Andrzej Iłowiecki zapisuje wraz z ojcem Piotrem ż. Annie c. zm. Mik. Strykowskiego posag i wiano, m. in. na wsi G. → Iłowiec Wielki; 1506 bracia Jan i Andrzej Iłowieccy dzielą się po połowie swymi dobrami, m. in. miastami Wolsztyn i G. → Iłowiec Wielki; 1524 Jan Iłowiecki zapisuje Barbarze c. Jana Baranowskiego [z Baranowa k. Mosiny] ż. swego s. Wojciecha posag i wiano, m. in. na cz. m. G. → Iłowiec Mały.

1532 poddana Wojc. Iłowieckiego pozywa [Andrzeja] Brodzkiego z Rogaczewa [i z Niezamyśla, obecnie Zaniemyśl] o to, iż nie osądził swego kmiecia, który zabił jej męża, niegdyś karczmarza w m. Górki (Cieplucha 103).

1565 Jakub i Cyprian [bratanek Jakuba] Iłowieccy w G. → niżej pobór; 1566 Jakub Iłowiecki zapisuje ż. Annie Głażewskiej dożywocie, m. in. na dziedzinie G. → Iłowiec Wielki; 1581 Łukasz Iłowiecki w G. → niżej pobór.

1510 we wsi G. są 3 karczmy z wyszynkiem piwa i 2 zagr. (LBP 133).

Pobór: 1563 od 3 rzem., 1 kotła gorzałczanego, 2 piwowarów (ASK I 4, 164v); 1565 z części Jakuba i Cypriana Iłowieckich z 1/4 ł. i od 3 rzem. (ASK I 4, 257v); 1581 z cz. Łukasza Iłowieckiego z 1/4 ł. roli karczmarza, od 2 komor., kowala i krawca (ASK I 6, 489v).

Uwaga: Ze względu na brak wcześniejszych sprzed 1489 r., pewnych wzm. o wsi G. oraz fragmentaryczność danych źródłowych o G. jako osadzie o charakterze miejskim z l. 1506-32, (lecz jeszcze w 1510 określoną jako wieś), wszystkie wiadomości o tej miejscowości podano w jednym, wspólnym haśle. Ze źródeł po 1532 wynika zresztą, że lokacja miejska w G. – jeśli w ogóle doszło do niej na przełomie XV i XVI w. lub w pocz. XVI w. – była przedsięwzięciem nieudanym; rejestry poborowe z XVI w. nie określają charakteru tej osady. Prawdop. G. wraz z Peczną wsią opust. już w XV w., zostały przyłączone po XVI w. do wsi Iłowiec Mały, a następnie wchłonięte przez grunty folw. tejże wsi.

1 W sprawie identyfikacji przez Ciepluchę, s. 165, 167 wsi o nazwie Gorzyce (minor lub maior) wspomn. w 1419 z G. → Iłowiec Wielki, przyp. 2.

2 Cieplucha 167 podaje (bez powołania podstawy źródłowej), że G. leżały przy drodze pozn. oraz że z G. graniczyły od strony Krosna las Tymianka, a od strony Grzybna bór Narty (→ Iłowiec Wielki, p. 2, wzm. o tych lasach z l. 1569 i 1597).