GRUSZCZYN

(1366 kop. 1775 Crusczino, 1366 Kruszczyno, 1387 or. Crusczino, Grusczino, 1388 Krusczino, 1389 Kruszino, 1398 Cruszczino, 1397 Cruscino, 1406 Cruszcziino, 1418 Crustino!, 1432 Cruschczyno, 1437 Gruschczino, 1510 Gruszczyno, 1531 Crvschczina) 2 km na N od Swarzędza.

1. 1508 n. pow. pozn., par. Swarzędz (ASK I 3, 20v).

2. 1353 sołtys w Gotartowie [obecnie Gortatowo] może łowić ryby w Cybinie aż do stawu rybnego zw. Gruszczyński (Wp. 6 nr 163); 1387 młyn (Lek. 1 nr 225, 235); 1510 z rozgraniczenia wsi kapitulnych Janikowo i Michowo [obecnie Mechowo]: m. in. odnowiono stary kopiec narożny, dobrze widoczny, między Janikowem wsią prepozytury kat. pozn., G. Łukasza Górki kaszt. lądzkiego i star. gen. wlkp. oraz Michowem kap. kat. pozn., po środku drogi publicznej z Gniezna do Poznania (PZ 26, 69v-70v; CP 381, 1-7); 1531 G. graniczy z Michowem i Gotartowem, z tym ostatnim kopcem gran. są dobrze widoczne (CP 111, 120); 1563 młyn o 2 kołach walnych (ASK I 5, 236); 1580 młyn o 3 kołach (ŹD 36; ASK I 6, 148v).

3. Własn. szlach. 1366 Jan dz. z C. i Tomisław dz. ze Swarzędza, bracia, poręczają bpowi pozn., że będą bronić od roszczeń innych osób Borowy Młyn na Cybinie, który Tomisław sprzedał bpstwu pozn. (Wp. 3 nr 1555, s. 785).

1388 Andrzej Lubowski z C. pozwany przez Piotra Jaworskiego mieszcz. pozn. o dług 18 grz. i 18 sk.; sąd wyrokuje, że Piotr Raszkowski jako posiadacz zastawny C. ma Jaworskiemu wypłacić tę kwotę i doliczyć ją sobie [do sumy zastawnej] (Lek. 1 nr 2811).

1388-91 Jasiek z K., Gruszczyński pełnomocnik sądowy Sędziwoja [Świdwy z Szamotuł] kaszt. gnieźn. (Lek. 1 nr 364; 1146); 1402-03 jego c., a ż. Mik. Chrzypskiego (KP nr 863, 1170).

1397-1403 Mik. Srebrnogórski, dz. ze Srebrnej Górki [pow. kcyn., obecnie Srebrna Góra]: 1397 tenże sprzedaje altarii Ś. Krzyża, Ś. Piotra i Andrzeja Apostołów, w kat. pozn. 3 grz. szer. gr czynszu rocznego na wsiach Srebrna Górka, Swarzędz i C. za 30 grz. (Wp. 3 nr 1973); 1402-03 z tymże toczy proces c. Jaśka z C, a ż. Mik. Chrzypskiego, która twierdzi, że Mikołaj nie zapłacił za dziedzinę C. (KP 863, 1170).

1406 Mościc [ze Stęszewa] kaszt. pozn. pozwany przez Kiełcza1Kiełcz z Paksina występuje 1402 r. jako pełnomocnik Mik. Srebrnogórskiego w jego procesie z żoną Chrzypskiego o C. (KP nr 863) z Paksina [pow. gnieźn., obecnie Pakszyn] o dziedziny Swarzędz i C. z tytułu pr. bliższości (KP nr 2685).

1406-33 Mik. Górka kanclerz kap. pozn.: 1406, tenże, [jako właśc. C.] toczy proces z kmieciami z C., a sąd wyrokuje, że „ab isto tempore, a quo ipsos kmethones inceperunt cremare”, ciż kmiecie winni mieszkać w C. przez rok i 6 tyg., a którykolwiek by z nich zasiał oziminę, będzie wolny od czynszu, jeśliby zgorzał, a kto by nie zasiał, winien dać czynsz, choćby pogorzał (KP nr 2775); 1428 tenże toczy proces z Boguszem z Budzisławia [Wielkiego w pow. gnieźn., obecnie Budzisław Kościelny] o dziedziny C. i Swarzędz (PZ 10, 159); 1432 tegoż rządca (procurator) z C., Stanisław toczy proces z kmieciem Mik. „Cassar” z Iwna (PZ 10, 159).

1418 Wincenty w C. [o nie podanej przynależności stanowej, zapewne szlachcic] występuje jako śwd. Jana, Małgorzaty i Anny, dziedziców w Głęboczku w ich procesie z Mikołajem z Brudzewa (WR 1 nr 961).

1510-12 Łukasz Górka: 1510 tenże właśc. G. → p. 2; 1512 temuż zezwala Zygmunt St., aby zapisał ż. Katarzynie z Szamotuł dożywocie na swych dobrach, m. in. na Swarzędzu i G. (MS 4/2 nr 10 209).

1508 [formularz nie wypełniony] (ASK I 3, 20v); 1563 pobór 4 1/4 ł., mł. dor. o 2 kołach walnych, karczma dor., krawiec (ASK I 5, 236); 1577 płatnik poboru: [Andrzej Górka] kaszt. międzyrz. (ASK I 5, 716v); 1580 płatnik poboru [Andrzej Górka] kaszt. międzyrz.: 3 1/2 ł., 4 komor., mł. dor. o 3 kołach (ŹD 36; ASK I 6, 148v).

Mieszkańcy: 1387 Staszek młynarz z G. toczy proces z panem Jakuszem Gwiazdowskim, który odpiera jego roszczenia o 12 grz. i o to, o co go obwiniał (Lek. 1 nr 225, 235); 1389 Piotrek Tworkowski nie staje w procesie z kmieciem z K. (Lek. 1 nr 559); 1406 zob. wyżej Mik. Górka; 1419 Mik. Szczodro colonus z C. w procesie z [Piotrem z Kobylina] dziek. kat. pozn. dowodzi, że dziekan bez prawa i bez jego winy wziął mu krowę wartości 1 1/2 grz. i żyto wartości 4 grz. i z powodu tej krzywdy odszedł od niego (WR 1 nr 1046).

4. 1366 Wojsław sołtys z K. (Wp. 3 nr 1558); 1389 w G. sołtys NN oraz ławnicy Wojciech Cursz, NN (Lek. 1 nr 524); 1409 sołectwo w G. (RH 14, 59); 1443 szl. Stanisław sołtys z C. (PZ 14, 229v).

6. 1437 szl. Stan. Świnka2Nie znamy żadnych transakcji Stan. Świnki dot. G. Byl on z pewnością w służbie Górków, właścicieli G. i w G. prawdopodobnie mieszkał, choćby przejściowo. Stąd przy jego imieniu określenie „de G.” Za tym przemawia też jego funkcja burgrabiego, a więc zaufanego Łukasza Górki, w pobliskich, królewskich Pobiedziskach, które od 1442 r. były w posiadaniu Górków (G.Star. 56) z G., burgr. gnieźn. 1452-53, wicewojewoda w Poznaniu 1442, burgr. pozn. 1447, burgr. w Pobiedziskach 1453 (ACC 61, 72; GUrz. C 14, C 17, C 953, C 930; Koz. Nieznane nr 49a).

8. Osada (?) o nie określonej chronologii (Hensel 2, 158-159).

1 Kiełcz z Paksina występuje 1402 r. jako pełnomocnik Mik. Srebrnogórskiego w jego procesie z żoną Chrzypskiego o C. (KP nr 863).

2 Nie znamy żadnych transakcji Stan. Świnki dot. G. Byl on z pewnością w służbie Górków, właścicieli G. i w G. prawdopodobnie mieszkał, choćby przejściowo. Stąd przy jego imieniu określenie „de G.” Za tym przemawia też jego funkcja burgrabiego, a więc zaufanego Łukasza Górki, w pobliskich, królewskich Pobiedziskach, które od 1442 r. były w posiadaniu Górków (G.Star. 56).