Grzebenczsko, Grzebenice, Grzebeniczko, Grzebeniczsko, Grzebenyczko

→ Grzebienisko