SZYCHOWO

(1410 Cziechaw, Czichaw, Czychow, Schychaw, Cychaw, Czechow, Czcychaw) 2,5 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1410-48 komt. kow. połączone z wójt. lip., folw. własn. Zak.; 1411 inwentarz „in dem Swynhoffe”: 165 starych świń, 90 prosiąt, kocioł, 6 worków, w folw. 21 koni, 2 pługi, 2 wozy, 1 łaszt i 8 korców ziarna (GA 412-3, 415, 417, 419-24); 1431 inwentarz komt. tor. w S.: 13 koni (GA 445); 1437-8 S. w wójt. lip., okr. kow., ma 1 pług (GZ 91; MT 294); XVI w. własn. król., star. kow., pow. chełm., par. Kowalewo Pomorskie (Bi. 34, 84).